Vydáno: 21.2.2012
Czech CFA Society

Experti: sociální výdaje a důchody snížit a daně bohatým zvýšit

    Praha 21. února 2012 – Ministr financí by měl pro zachování plánovaného deficitu státních financí v příštích třech letech snížit státní výdaje především v oblasti sociální a důchodové, zvýšit daně z příjmů vyšších příjmových skupin a vyloučit korupci z ekonomického dění. Konkurenceschopnost Česka poroste s podporou rozvoje malých a středních podniků, aplikovaného výzkumu i výuky technických a přírodních oborů. Eurozóna letošní rok přežije. Takové jsou převládající názory respondentů aktuálního průzkumu názorů na očekávaný vývoj české a evropské ekonomiky v roce 2012. Průzkum provedly v druhé polovině ledna agentury Donath Business & Media (DBM) a Factum Invenio (FI) v rámci příprav na Forecasting Dinner 2012. Tato akce je výročním setkáním členů a hostů Czech CFA Society s předními domácími a zahraničními ekonomy, které se koná pod záštitou Miroslava Singera, guvernéra České národní banky.

    „Bez ohledu na katastrofické informace v médiích stále ještě panuje velká důvěra v zachování jednotné evropské měny,“ vypíchl Jan Herzmann, Managing Partner společnosti FI. „A to i přesto, že podle 36 % respondentů nejslabší ekonomiky letos eurozónu opustí. Méně jednoznačný je názor na stabilitu kurzu koruny vůči euru. Přesto však 88 % respondentů očekává, že by koruna měla zůstat v 10% fluktuačním pásmu,“ dodal Herzmann.

    Respondenti mohli ministru Kalouskovi také doporučit kroky, které by měl přijmout, aby zůstal zachován vládou plánovaný deficit státního rozpočtu v letech 2012 – 2014. Dvě pětiny odpovídajících měly ve svém řešení zahrnuté změny v dani z příjmu vysokopříjmových skupin obyvatel, především jejich zvýšení. „Jelikož většina respondentů průzkumu je z vyšších příjmových skupin, jde o náznak nebývalé státotvornosti,“ uvedl Michal Donath, ředitel agentury DBM. Stejně velká část (40 %) do svého návrhu začlenila změnu DPH - polovina z nich zvýšení a polovina snížení. Třetina do svého řešení zahrnula změnu danění právnických osob – půl na půl zvýšení a snížení. Současně dvě pětiny respondentů navrhovaly snížení státních výdajů, především v sociální a důchodové oblasti. Třetina by začlenila do systému opatření i jiné kroky, a to především omezení korupce a zefektivnění státní správy, dále pak zprůhlednění státních zakázek a omezení výdajů napříč všemi resorty.

    Elektronického průzkumu se letos zúčastnilo celkem 1 977 respondentů ze 7 682 oslovených nositelů a kandidátů titulu CFA (Chartered Financial Analyst), vedoucích pracovníků zemských ředitelství OVB Allfinanz, významných manažerů a čtenářů elektronického bulletinu FS Final Word. S ohledem na možné krizové scénáře se otázky týkaly především vhodných podnikatelských strategií, investičního chování domácností a očekávání klíčových parametrů české a evropské ekonomiky v roce 2012. Letošní, již desátý, ročník Forecasting Dinner se koná 22. února v Kongresovém centru ČNB. Generálním partnerem Czech CFA Society i celé akce je společnost OVB Allfinanz.
    Závěrečnou zprávu z průzkumu najdete na www.dbm.cz/pruzkumy.

Kontakt: