Vydáno: 9.7.2018
APARTS

podzakonembyvatma.cz

  Praha 9. července 2018 – Společnost Aparts, španělský investor výstavby hotelu Occidental Praha Five, která je od roku 2014 šikanována před českými soudy, se obrátila na zákonodárce Parlamentu ČR s informací o dalším podvodu spáchaném na zahraničním investorovi. Plnění z podvodně uzavřené mandátní smlouvy bylo totiž v rozhodčím řízení přiznáno účelově založené offshorové společnosti Chandanne Limited, registrované na Britských Panenských ostrovech. Ta pohledávku vůči firmě Aparts získala od odsouzeného českého podvodníka a neoprávněně požaduje plnění za činnost, která nikdy nebyla provedena. Kauzu podvodu páchaného za přímé asistence českých soudů firma podrobně popsala na stránkách www.podzakonembyvatma.cz.

  „V právním státě je nepřijatelné, aby po poškozené straně bylo vymáháno plnění na základě soudně prokázaného podvodu, za který byl podvodník v trestním řízení pravomocně odsouzen,“ uvedl David Fredesvindo Gomez Castro, jednatel společnosti Aparts.

  Uvedená společnost je již více než 4 roky neopodstatněně šikanována, nejprve v ad hoc rozhodčím řízení vedeném rozhodcem, kterého si vybral sám odsouzený podvodník. Po účelovém postoupení pohledávky offshorové společnosti pak právní šikana Aparts pokračovala v exekučním řízení i v řízeních před obecnými soudy. Ty totiž bez náležitého přezkoumání a vyhodnocení všech podstatných skutečností, dokonce i bez ohledu na dnes již pravomocné rozhodnutí v trestním řízení a žalobu na zrušení rozhodčího nálezu, nahlížejí na případ čistě formalisticky.

  Uzavření mandátní smlouvy trestní soudy shodně vyhodnotily jako spáchání trestného činu obžalovaného s úmyslem cíleně poškodit společnost Aparts. Obžalovaný se uzavřením mandátní smlouvy pokusil neoprávněně obohatit, přestože věděl, že smlouva má fiktivní charakter a že činnost nebude nikdy vykonána a platby provedené na základě této smlouvy budou neoprávněné účtovány ke škodě společnosti Aparts. Za to byl také pravomocně odsouzen a v současné době je ve výkonu trestu. Přesto rozhodčí nález dosud nebyl zrušen a po poškozené straně, společnosti Aparts, je nadále vymáháno plnění dnes již přesahující dvě desítky miliónů korun.

  „Je tedy načase legislativně zajistit ochranu nejen zahraničních, ale i českých investorů před zjevnými podvodníky,“ dodal Gomez Castro. Soudy přitom mají k dispozici účinné právní nástroje, na jejichž základě lze vykonatelnost rozhodčího nálezu odložit a poté rozhodčí nález zrušit. (Např. jednání v rozporu s dobrými mravy nebo jednání v rozporu s veřejným pořádkem.)

  O společnosti Aparts

  Společnost Aparts byla založená v roce 2004. Patří do investiční skupiny AGEM se sídlem v Madridu, která se specializuje na dlouhodobé investice v oblasti zdravotnictví, stavebnictví, vzdělávání, vědy a technologií, průmyslu, energetiky a životního prostředí. V roce 2008 byla společnost Aparts investorem výstavby hotelu Occidental Praha Five v Praze 5 na Smíchově, ten je od roku 2012 součástí mezinárodní sítě španělského hotelového řetězce Barceló.

Kontakt: