Vydáno: 21.9.2011
Mediaservis

Mediaservis připravuje podnět k ÚOHS

    Praha 21. září 2011 – Společnost Mediaservis dnes oznámila, že připravuje právní kroky proti České poště pro podezření z možného cíleného porušování hospodářské soutěže na poštovním trhu v ČR. Mediaservis požaduje na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) prošetření pravděpodobně dumpingových cen, za které Česká pošta distribuuje denní tisk a které byly zřejmě příčinou převodu distribuce deníků z produkce vydavatelství Vltava Labe Press (VLP) na Českou poštu.

    „Možné porušování pravidel hospodářské soutěže dosud dominantním poskytovatelem poštovních služeb musí být prověřeno,“ uvádí Michal Koliandr, jednatel společnosti Mediaservis. „Z dvouměsíční analýzy rozsahu a kvality služeb České pošty, se domníváme, že distribuce deníků prováděná Českou poštou je pravděpodobně realizována za dumpingové ceny, které nejsou z dlouhodobého hlediska udržitelné,“ dodal Koliandr.

    Podle něj lze dumpingovou cenovou politiku České pošty zcela transparentně doložit, neboť doručovací systém České pošty je téměř totožný s  logistikou Mediaservisu. Podnět Mediaservisu k  ÚOHS se zakládá na právním názoru, že poskytování dumpingových cen ze strany České pošty je zneužíváním dominantního postavení v souvislosti s blížící se úplnou liberalizací poštovního trhu od ledna 2013. Podle Koliandra sleduje Česká pošta jediný cíl: včas vytlačit Mediaservis z trhu poštovních služeb.

    I přes odchod VLP, vydavatele regionálních Deníků, ke konkurenci, posiluje Mediaservis své postavení na poštovním trhu a i nadále připravuje konkrétní kroky směřující k prohloubení spolupráce s ostatními vydavateli periodického tisku. K těmto krokům patří především nabídka služeb v oblasti zákaznického servisu pro předplatitele. i 

    Mediaservis je společnost, která svým zákazníkům nabízí za odpovídajících cenových a kvalitativních podmínek komplexní služby v oblasti mediální logistiky, poštovních služeb a telemarketingu. Tyto služby poskytuje v souladu s potřebami a cíli svých zákazníků, vůči nimž vždy vystupuje na principu neutrality.

Kontakt: