Vydáno: 12.5.2004
Nadace Národ dětem

Nadace „Národ dětem“ získala přes 676 tisíc Kč

  Praha 12. května 2004 – Nadace „Národ dětem“ při Klinice dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Motole získala v minulých dnech více než 676 tisíc korun jako dar od podílníků Trustu společnosti Daventree Trustees. Prostředky na příspěvek nadaci získali dárci výplatou svého podílu z Trustu v loňském roce. Tuto možnost využilo celkem 21 959 podílníků, kteří nadaci věnovali ekvivalent částky 25 680 amerických dolarů. Každý z podílníků trustu a současně akcionářů Harvardského průmyslového holdingu měl možnost věnovat jednu korunu z každého podílu ve prospěch Nadace „Národ dětem“.

  „Naše děti a jejich rodiny jsou odkázány nejen na naši odbornou péči, ale i na velkorysost druhých,“ řekl prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., předseda správní rady Nadace „Národ dětem“ a děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. „Je dobře, když pomoc organizují významné skupiny sdružující velké počty akcionářů. Nadace si velmi váží všech darů, jak od společností, tak i drobnějších příspěvků od lidí, kteří nemyslí jen na sebe,“ dodal profesor Koutecký, který je jedním ze zakladatelů uvedené nadace.

  Nadace „Národ dětem“ vznikla v roce 1990 na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice v Praze 5 - Motole s úmyslem finančně podpořit zkvalitnění péče o její pacienty. Od svého založení se výrazně podílí na nákupu zdravotnické techniky, léků i na zkvalitnění prostředí, ve kterém jsou děti léčeny. V letech 1990 - 2003 bylo z prostředků nadace nakoupeno zdravotnické zařízení, léky a vybavení kliniky v celkové částce přesahující 100 milionů korun. Nadace se navíc podílela i na nákupu zdravotnických přístrojů, které jsou využívány nejen pacienty Kliniky dětské hematologie a onkologie, ale i pacienty jiných klinik. V posledních letech tak byl financován například nákup endoskopu Olympus s příslušenstvím za více než 1,7 milionu, fluorescenčního mikroskopu téže značky přibližně stejné ceny. Dále byl za prostředky dárců pořízen diagnostický přístroj značky Toshiba v ceně přes 1,6 milionu, oční laser v ceně vyšší než 2 miliony či anesteziologické přístroje za více než 1,5 milionu korun. Za téměř 2 miliony korun byl také nakoupen počítačový systém pro karyotypování, což je metoda zpřesňující diagnostiku nádorů dětských pacientů. Nadace se rovněž podílela částkou 5 miliónů Kč na nákupu malé magnetické rezonance, která podstatě zkvalitnila možnost diagnostikování a vyšetřování dětských pacientů.

Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: +420 602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

  Soubory ke stažení:

  Document Icon Narod_detem.doc