Vydáno: 28.4.2000
CME

Arbitráž CME - Železný do finále

  Praha/Amsterodam 28. dubna 2000 – Závěrečné slyšení ve sporu mezi společností CME a Vladimírem Železným bude zítra zahájeno před Arbitrážním tribunálem v Amsterodamu. Předmětem sporu je porušení podmínek kupní smlouvy mezi CME a Železným o odkupu 5,8 % obchodního podílu ve společnosti ČNTS. V této souvislosti společnost CME rovněž usiluje o přiznání nároku na náhradu škody, kterou jí Železný svým postupem v rozporu s touto smlouvou způsobil. Arbitrážní jednání plánované na šest dní skončí 5. května. Konečné rozhodnutí tribunálu závazné pro obě strany se očekává koncem května.

  „Arbitráž nám určitě dá za pravdu,“ předpovídá Fred T. Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME. „Jasnější signál snad české orgány pro razantní, ale spravedlivý postup vůči Železnému již dostat nemohou. Nedokážu si představit, že by zákony v České republice mohly platit pro všechny, jen pro Železného ne,“ dodal.

  CME požádalo o zahájení řízení před Arbitrážním soudem podle arbitrážních pravidel Mezinárodní obchodní komory v Paříži již 26. dubna 1999. CME požaduje vrácení částky 23,5 milionů USD, kterou dosud zaplatilo za převod podílu Železného v ČNTS. Dále trvá na úhradě smluvního úroku z této částky, který bude k 1. květnu 2000 činit 2 593 900 USD a denně poroste o dalších 3 199 USD až do úplného zaplacení. Společnost CME dále na Železném žádá náhradu škody ve výši 470 mil. USD v souvislosti se ztrátami, které způsobil ČNTS včetně značného znehodnocení investice CME v České republice, a úhradu nákladů řízení.

  Již v listopadu 1999 Arbitrážní tribunál vyhověl žádosti CME o vydání předběžného opatření a nařídil Železnému mimo jiné přijmout taková opatření, která obnoví původní postavení ČNTS ve vztahu k TV NOVA jako exkluzivního poskytovatele programových a servisních služeb pro společnost CET 21včetně práva na prodej reklamního času a inkasa příslužných tržeb. Železný tento nález nerespektoval. 17. dubna Arbitrážní tribunál tento nález v podstatné části potvrdil a s ohledem na změnu ve vlastnickém podílu Železného v CET 21 revokoval ta ustanovení svého původního rozhodnutí, která Železnému ukládala obnovení exkluzivního vztahu mezi CET 21 a ČNTS, protože je Železný údajně už nemůže naplnit.

  Kontakt:
  Michal Donath
  Donath-Burson-Marsteller
  Tel.: 02/2421-1220
  Fax: 02/2421-1620

Soubory ke stažení:

Document Icon kolo_cz.doc