Vydáno: 25.8.2016
Domo Development

Developer OZ Praha-Jih může pokračovat

    Praha 25. srpna 2016 – Akciová společnost DOMO DEVELOPMENT má opět potřebná povolení, aby mohla pokračovat v realizaci stavebního záměru výstavby obchodní zóny Praha-Jih. Ve snaze zabránit realizaci dlouhodobě připravovaného rozvojového projektu totiž obec Dobřejovice podala podnět k Ministerstvu životního prostředí ČR (MŽP), aby byl původně udělený souhlas na projekt Kostka a CP Čestlice odborem životního prostředí krajského úřadu zrušen. MŽP v přezkumném řízení vydalo pokyn k opravě původního stanoviska k oběma projektům. Nová souhlasná stanoviska platí již od června 2016.

    „Nejednalo se ale o chybu developera, ale o nesoulad mezi MŽP ČR a odborem životního prostředí krajského úřadu. Vznikla tak bizardní situace, kdy investor disponoval již vydanými územními rozhodnutími, ale dílčí kladná vyjádření pro jejich vydání byla zpětně zrušena. Naštěstí se vše vysvětlilo a realizaci projektu z tohoto pohledu již nic nebrání,“ uvedl Jakub Andrle, ředitel projektu.

    Budovaná obchodní zóna Praha-Jih se připravuje v katastrálním území Čestlice ve Středočeském kraji podél dálnice D1, mezi exity E6 a E8.
    Celková plocha pozemku je 390 tisíc m2, z toho zastavěná plocha 108 tisíc m2. Plocha zeleně po dobudování projektu pokryje 133 tisíc m2, což je 1/3 celkové plochy. Finanční objem investice činí 1,5 mld. korun. V této souvislosti bude vytvořeno na 800 pracovních příležitostí.

    Vzhledem ke své velikosti bude projekt rozdělen do několika etap. Na jaře 2016 byla zahájena výstavba infrastruktury komerční zóny a posílení veřejné infrastruktury obcí Čestlice a Průhonice. Dále jsou realizována protihluková opatření pro odclonění hluku z dálnice D1 včetně retenčních opatření pro regulaci pravidelných záplav, posílení vodovodu a zvýšení kapacity čističky odpadních vod pro obce Průhonice i Čestlice. Nová infrastruktura by podle plánu měla být dokončena v polovině příštího roku. Výstavba samotných objektů v obchodní zóně pak bude následovat. Celá obchodní zóna bude dokončena v letech 2018-2019.

Kontakt: