Vydáno: 8.5.2006
IKEM

Čeští diabetologové umí

  Praha 8. května 2006 – Vlastní unikátní metodu monitorování transplantované tkáně při léčbě cukrovky prvního typu prezentovali minulý týden na světovém setkání odborných pracovníků diabetologie a zobrazovacích metod ve Washingtonu čeští vědci z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Díky ní je poprvé možné včas zachytit případné poškození tkáně transplantovaných ostrůvků slinivky břišní a zahájit vhodnou léčbu pro jejich záchranu a obnovení funkce. Metodu zobrazení transplantovaných Langerhansových ostrůvků vyvinul a experimentálně odzkoušel tým vedený přednostou Kliniky diabetologie Centra diabetologie IKEM MUDr. Františkem Saudkem. Následně ji převzal, potvrdil a u pacientů použil transplantační tým z partnerské kliniky ženevské univerzity ve Švýcarsku.

  „O spolupráci a použití naší metody projevují vážný zájem přední světová pracoviště,“ řekl MUDr. František Saudek, přednosta Kliniky diabetologie IKEM. „Je to nejen největší ocenění naší několikaleté práce, ale současně i naděje pro další zlepšení výsledků ostrůvkových transplantací,“ dodal. Ostrůvky transplantované pacientovi s diabetem prvního typu jsou nejvíce ohroženy záhy po výkonu. Díky novému monitorovacímu postupu je poprvé možné zobrazit uložení a sledovat další osud ostrůvků po samotné transplantaci.

  Vývoj metody umožnila spolupráce diabetologů a specialistů na magnetickou rezonanci z IKEM a Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Minulý měsíc také udělil výbor České diabetologické společnosti MUDr. Janu Křížovi, zodpovědnému za teoretickou a experimentální část výzkumu, cenu za publikaci článku o této metodě v americkém odborném časopise Transplantation.

  Diabetologické centrum IKEM je jediným pracovištěm v ČR, které poskytuje komplexní diabetologickou péči v celém spektru léčebných metod včetně transplantačních. Institut klinické a experimentální medicíny je největším a špičkovým specializovaným klinickým a vědeckovýzkumným pracovištěm v České republice. Zabývá se problematikou kardiovaskulárních chorob, diabetologií, transplantacemi orgánů a poruchami výživy. Je příspěvkovou organizací řízenou ministerstvem zdravotnictví. Hlavním finančním zdrojem jsou platby za diagnostické a léčebné výkony od zdravotních pojišťoven. Výzkumnou činnost hradí IKEM prostřednictvím českých i zahraničních grantů.

Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Gabriela Bechynská
  GSM: +420 775 038 045
  E-mail: gabriela_bechynska@cz.bm.com

  Soubory ke stažení:

  Document Icon diabetologove_umi.doc