Vydáno: 2.2.2022
UPS

Finanční výsledky UPS za 4Q 2021

  Společnost UPS zveřejnila výsledky za 4. čtvrtletí 2021

  • Konsolidované tržby dosáhly výše 27,8 mld. USD, o 11,5 % více než v loňském roce
  • Konsolidovaný provozní zisk stoupl na 3,9 mld. USD, o 91,0 % více než v loňském roce; o 37,7 % více na upraveném základě*
  • Zředěný zisk na akcii dosáhl 3,52 USD; upravený zředěný zisk na akcii vzrostl oproti loňskému roku o 35,0 % na 3,59 USD
  • Představenstvo společnosti UPS odsouhlasilo čtvrtletní dividendu ve výši 1,52 USD, která představuje navýšení oproti předchozímu roku o 49 % na akcii


  ATLANTA, 1. února 2022 – Společnost UPS (NYSE:UPS) dnes oznámila konsolidované tržby za čtvrté čtvrtletí roku 2021 ve výši 27,8 mld. USD, což představuje 11,5% nárůst oproti čtvrtému čtvrtletí roku 2020. Konsolidovaný provozní zisk činil 3,9 mld. USD, což je o 91,0 % více než ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 a o 37,7 % více na upravené bázi. Zředěný zisk na akcii činil v uplynulém čtvrtletí 3,52 USD; upravený zředěný zisk na akcii byl o 35,0 % vyšší než ve stejném období roku 2020.

  Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 zahrnují výsledky podle účetních zásad GAAP celkové náklady ve výši 59 mil. USD, což odpovídá 0,07 USD na zředěnou akcii. Ty zahrnují nepeněžní náklady na penzijní připojištění po zdanění (MTM) ve výši 14 mil. USD a náklady na transformaci a ostatní náklady po zdanění ve výši 45 mil. USD.

  „Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům UPS za jejich mimořádné výkony během svátků a za to, že našim zákazníkům opět poskytli špičkové služby," uvedla Carol Tomé, výkonná ředitelka UPS. „Realizace naší strategie přináší pozitivní finanční výsledky a podporuje silnou dynamiku při vstupu do roku 2022."

  Domácí trh v USA
  4Q 2021
  Upravené
  4Q 2021
  4Q 2020
  Upravené
  4Q 2020
  Příjmy
  17 697 mil. USD
  15 744 mil. USD
  Provozní zisk
  2 103 mil. USD
  2 165 mil. USD
  1 247 mil. USD
  1 379 mil. USD

  • Tržby vzrostly o 12,4 % díky 10,5% nárůstu tržeb na zásilku.
  • Provozní marže dosáhla 11,9 %, upravená provozní marže 12,2 %.

  Mezinárodní přeprava
  4Q 2021
  Upravené
  4Q 2021
  4Q 2020
  Upravené
  4Q 2020
  Příjmy
  5 397 mil. USD
  4 770 mil. USD
  Provozní zisk
  1 326 mil. USD
  1 331 mil. USD
  1 148 mil. USD
  1 160 mil. USD

  • Tržby vzrostly o 13,1 % díky 16,4% nárůstu tržeb na zásilku.
  • Provozní marže dosáhla 24,6 %; upravená provozní marže byla 24,7 %.

  Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava1
  4Q 2021
  Upravené
  4Q 2021
  4Q 2020
  Upravené
  4Q 2020
  Příjmy
  4 677 mil. USD
  4 382 mil. USD
  Provozní zisk (ztráta)
  462 mil. USD
  456 mil. USD
  (358) mil. USD
  331 mil. USD
  1 Zahrnuje nevykazované provozní segmenty, které nesplňují kritéria vykazovaného segmentu podle účetních standardů ASC Topic 280 - Vykazování podle segmentů.

  • Tržby vzrostly o 6,7 %, v čele se segmentem Spedice a logistika s růstem 28 %.
  • Provozní marže dosáhla 9,9 %; upravená provozní marže byla 9,7 %.

  Konsolidované výsledky za celý rok 2021
  • Tržby vzrostly o 15,0 % na 97,3 mld. USD.
  • Provozní zisk dosáhl výše 12,8 mld USD, upravený provozní zisk byl 13,1 mld. USD, což představuje nárůst o 50,8 %.
  • Provozní marže dosáhla 13,2 %; upravená provozní marže byla 13,5 %.
  • Zředěný zisk na akcii činil 14,68 USD; upravený zředěný zisk na akcii byl 12,13 USD, jež nezahrnoval dopady zisku penzijního připojištění při tržním přecenění (MTM) a transformačních a jiných poplatků.
  • Návratnost investovaného kapitálu dosáhla 30,8 %, a překročila tak cíl společnosti pro rok 2023.
  • Peněžní prostředky z provozní činnosti dosáhly 15,0 mld. USD a volný peněžní tok 10,9 mld. USD.

  Vyhlášení dividendy
  Společnost UPS vyplatí v prvním čtvrtletí roku 2022 dividendu ve výši 1,52 USD na akcii u všech akcií třídy A a B. Dividenda je splatná 10. března 2022 a rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 22. únor 2022.

  Výhled na rok 2022
  Společnost poskytuje výhled na základě upravených výsledků (bez ohledu na účetní zásady GAAP). Není totiž možné předvídat nebo poskytnout sesouhlasení odrážející dopad budoucích úprav penzijních fondů na tržní ocenění nebo jiných neočekávaných událostí, které by byly zahrnuty do vykazovaných (GAAP) výsledků a mohly by být významné.

  Společnost UPS očekává, že dosáhne svých cílů v oblasti konsolidovaných výnosů a provozní marže pro rok 2023 o rok dříve. Pro celý rok 2022 firma očekává konsolidované tržby ve výši přibližně 102 mld. USD, upravenou provozní marži přibližně 13,7 % a upravenou návratnost investovaného kapitálu nad 30 %.

  Společnost plánuje kapitálové výdaje ve výši 5,4 % tržeb, tj. přibližně 5,5 mld. USD, výplatu dividend ve výši přibližně 5,2 mld. USD, která podléhá schválení představenstvem, a zpětný odkup akcií ve výši nejméně 1,0 mld. USD. Efektivní daňová sazba se očekává ve výši přibližně 23,0 %.

  * „Upravené“ položky a volné peněžní toky jsou zpracovány bez ohledu na účetní zásady GAAP. Viz příloha tiskové zprávy s pojednáním o finančních metrikách, jiných než podle účetních zásad GAAP, jež zahrnují sladění, která se snaží uvedeným zásadám co nejvíce přiblížit.


  Společnost UPS

  Společnost UPS (NYSE:UPS) je jedna z největších přepravních firem na světě, s příjmy ve výši 97,3 mld. USD. Zákazníkům nabízí širokou škálu integrovaných logistických řešení ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Cílem společnosti je “Posouvat svět kupředu doručováním toho, na čem záleží". S přispěním svých 534 tisíc zaměstnanců UPS důsledně prosazuje jednoduchou firemní strategii: Se zákazníkem na prvním místě, vedená lidmi, poháněná inovacemi. UPS se zavázala snížit svůj dopad na životní prostředí a podporovat komunity na celém světě. Společnost zaujímá také pevný a nekompromisní postoj k podpoře diverzity, rovnosti a začleňování. Více Informací o společnosti naleznete na ups.com, about.ups.com a investors.ups.com.

  # # #

Kontakt: