Vydáno: 26.7.2022
UPS

Finanční výsledky UPS za 2Q 2022

  SPOLEČNOST UPS ZVEŘEJNILA VÝSLEDKY ZA 2Q 2022

  •Konsolidované tržby ve výši 24,8 mld. USD, což je o 5,7 % více než v loňském roce
  •Konsolidovaný provozní zisk 3,5 mld. USD, o 8,5 % více než v loňském roce; o 9,3 % více na upraveném* základě
  •Zředěný zisk na akcii ve výši 3,25 USD; upravený zředěný zisk na akcii vzrostl oproti loňskému roku o 7,5 % na 3,29 USD
  •Společnost znovu potvrzuje finanční výhled na celý rok 2022; zvyšuje cílový objem zpětného odkupu akcií na 3 mld. USD v roce 2022


  ATLANTA, 26. července 2022 - Společnost UPS (NYSE:UPS) dnes oznámila konsolidované tržby za druhé čtvrtletí roku 2022 ve výši 24,8 mld. USD, což představuje 5,7% nárůst oproti druhému čtvrtletí roku 2021. Konsolidovaný provozní zisk činil 3,5 mld. USD, což je o 8,5 % více než ve druhém čtvrtletí roku 2021 a o 9,3 % více na upravené bázi. Zředěný zisk na akcii činil v tomto čtvrtletí 3,25 USD; upravený zředěný zisk na akcii ve výši 3,29 USD byl o 7,5 % vyšší než ve stejném období roku 2021.

  Ve druhém čtvrtletí roku 2022 zahrnovaly výsledky podle účetních zásad GAAP transformační a jiné náklady po zdanění ve výši 31 mil. USD, tj. 0,04 USD na zředěnou akcii.

  „Chci poděkovat zaměstnancům UPS po celém světě za poskytování vynikajících služeb našim zákazníkům,“ uvedla Carol Tomé, výkonná ředitelka UPS. „I když se vnější prostředí neustále mění, náš strategický rámec “better not bigger” zásadně zlepšil téměř všechny aspekty našeho podnikání, což umožňuje větší agilitu a dobré finanční výsledky.“
  Domácí trh v USA
  2Q 2022
  Upravené
  2Q 2022
  2Q 2021
  Upravené
  2Q 2021
  Příjmy
  15 459 mil. USD
  14 402 mil. USD
  Provozní zisk
  1 829 mil. USD
  1 855 mil. USD
  1 567 mil. USD
  1 675 mil. USD

  •Tržby vzrostly o 7,3 % díky 11,9% nárůstu tržeb na zásilku.
  •Provozní marže dosáhla 11,8 %; upravená provozní marže činila 12,0 %.

  Mezinárodní přeprava
  2Q 2022
  Upravené
  2Q 2022
  2Q 2021
  Upravené
  2Q 2021
  Příjmy
  5 073 mil. USD
  4 817 mil. USD
  Provozní zisk
  1 193 mil. USD
  1 204 mil. USD
  1 184 mil. USD
  1 190 mil. USD

  •Tržby vzrostly o 5,3 % díky 14,8% nárůstu tržeb na zásilku.
  •Provozní marže činila 23,5 %; upravená provozní marže byla 23,7 %.

  Řešení pro dodavatelské řetězce1
  2Q 2022
  Upravené
  2Q 2022
  2Q 2021
  Upravené
  2Q 2021
  Příjmy
  4 234 mil. USD
  4 205 mil. USD
  Provozní zisk
  513 mil. USD
  517 mil. USD
  507 mil. USD
  408 mil. USD
  1) Zahrnuje provozní segmenty, které nesplňují kritéria vykazovaného segmentu podle účetních standardů ASC Topic 280 - Vykazování podle segmentů.

  •Tržby vzrostly o 0,7 %, k čemuž přispěly segmentem spedice a zdravotnictví.
  •Provozní marže činila 12,1 %; upravená provozní marže byla 12,2 %.

  Výhled na rok 2022
  Společnost UPS poskytuje výhled na základě upravených výsledků (bez ohledu na účetní zásady GAAP), protože není možné předvídat nebo poskytnout odsouhlasený odhad dopadu budoucích úprav penzijního připojištění nebo jiných neočekávaných událostí, které by byly zahrnuty do vykazovaných (GAAP) výsledků a mohly by být významné.

  Společnost UPS potvrzuje své finanční cíle pro celý rok 2022:
  •Konsolidované tržby ve výši přibližně 102 mld. USD
  •Konsolidovaná upravená provozní marže přibližně 13,7 %
  •Upravená návratnost investovaného kapitálu nad 30 %
  •Kapitálové výdaje ve výši 5,4 % příjmů, tj. přibližně 5,5 mld. USD
  •Výplaty dividend, které podléhají schválení představenstvem, ve výši přibližně 5,2 mld. USD

  A konečně, společnost UPS navýší objem zpětného odkupu akcií pro rok 2022, čímž se cílová částka pro tento rok zvýší na 3 mld. USD.

  * "Upravené" částky jsou finančními ukazateli, které nejsou v souladu s účetními zásadami GAAP. Pojednání o finančních ukazatelích jiných než GAAP, včetně sladění s nejblíže odpovídajícím ukazatelem GAAP, naleznete v příloze této zprávy.

  UPS

  Společnost UPS (NYSE:UPS) je jedna z největších přepravních firem na světě, s příjmy ve výši 97,3 mld. USD (2021). Zákazníkům nabízí širokou škálu integrovaných logistických řešení ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Cílem společnosti je „Posouvat svět kupředu doručováním toho, na čem záleží“. S přispěním 534 tisíc zaměstnanců UPS důsledně prosazuje jednoduchou firemní strategii: Se zákazníkem na prvním místě, vedená lidmi, poháněná inovacemi. UPS se zavázala snížit svůj dopad na životní prostředí a podporovat komunity na celém světě. Společnost zaujímá také pevný a nekompromisní postoj k podpoře diverzity, rovnosti a začleňování. Více Informací naleznete na ups.com, about.ups.com a investors.ups.com.

Kontakt: