Vydáno: 6.5.2002
CME

CET 21 zpochybňuje nezpochybnitelné

  Londýn/Praha 6. května 2002 – Společnost CME dnes opakovaně potvrdila, že k 4. březnu 1994 řádně splatila svůj nepeněžitý vklad do základního kapitálu České nezávislé televizní společnosti (ČNTS) a že je tedy k dnešnímu dni legitimním vlastníkem 99 procentního obchodního podílu v ČNTS. Tyto skutečnosti jsou rovněž řádně osvědčeny pravomocným zápisem do obchodního rejstříku z 20. května 1998. Proti zapsaným skutečnostem neexistuje žádný opravný prostředek. Společnost CME upozorňuje, že jmenování Jana Kynčla novým jednatelem ČNTS je nezákonné a že jejím jménem smějí jednat pouze řádně zvolení jednatelé ČNTS Jan Vávra, Milan Cimirot a Martin Radvan. Společnost ČNTS si vyhrazuje právo zasáhnout proti komukoli, kdo se bude neoprávněně prohlašovat za její statutární orgán či za jejího zástupce.

  „Nejsměšnější na tom je, že to byl právě Vladimír Železný, kdo žádost o zápis do obchodního rejstříku soudu předložil. Zřejmě má krátkou paměť,“ komentoval poslední kroky CET 21 Jan Vávra, generální ředitel ČNTS.

  Zástupci společnosti CET 21se na valné hromadě ČNTS 24. dubna 2002 pokusili zpochybnit splacení základního kapitálu společností CME i přesto, že Vrchní soud v září 2001 žalobu CET 21 na likvidaci ČNTS zamítl. Ta byla rovněž postavena na údajném nesplacení základního kapitálu ze strany CME.

  Není tedy pravda, že by CME proti návrhům CET 21 nehlasovala. Právě naopak, zástupce většinového vlastníka společnosti ČNTS vždy hlasoval proti návrhům CET 21 a veškeré návrhy byly tudíž valnou hromadou zamítnuty v poměru 99:1. Zápis z jednání valné hromady dosud není k dispozici.

  Jan Kynčl má údajně revidovat postoj ve sporech se společností CET 21. To svědčí pouze o tom, že se CET 21 výsledku těchto sporů obává zejména sporu o exkluzivitu vztahu mezi CET 21 jako držitelem licence na vysílání a ČNTS jako výhradním poskytovatelem služeb pro vysílání. Vzniká tak podezření, že se společnost CET 21 hodlá dopustit podvodného jednání, jakým by například mohlo být revidování žalob ČNTS osobou, jež se bude protiprávně vydávat za jejího jednatele.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon CET21_podvod_cz.doc