Vydáno: 25.3.2008
Pražský literární dům

Symposium Egona Erwina Kische

  Praha 25. 3. 2008 - Pražský literární dům autorů německého jazyka pořádá symposium v den 60. výročí úmrtí Egona Erwina Kische. Akce, jejímž cílem je přiblížit Kische jako spisovatele, novináře a dramatika se koná v pondělí 31. 3. 2008 od 9.30 v Českém centru, Rytířská 31, Praha 1.

  Egon Erwin Kisch byl pražským německy píšícím žurnalistou, spisovatelem a dramatikem židovského původu. Je považován za zakladatele moderní literární reportáže a patří k nejvýznamnějším postavám literární tvorby 20. století.

  Celodenní symposium zahájí Lenka Reinerová vzpomínkami na Kische, kterého osobně znala a v jehož blízkosti prožila několik let například v mexickém exilu v první polovině 40. let minulého století. Dopolední blok symposia se bude zabývat literární tvorbou Kische, odpolední část bude věnována tradici literární a investigativní žurnalistiky. Otázka Kischovské novinářské tradice a dnešního žurnalismu bude hlavním bodem pódiové diskuse mezi českými a německými novináři, Kisch na rozhraní epoch a jeho odhalení autora „Manifestu mým národům“ tento blok uzavře. Symposium zakončí scénické čtení pražské legendy „Nanebevzetí Tonky Šibenice“ v podání studentů germanistiky Pedagogické fakulty UK v Praze.

  Akce probíhá v českém a německém jazyce se simultánním tlumočením.

  Pro další informace prosím kontaktujte Lucii Černohousovou, manažerku Pražského literárního domu, na telefonním čísle 774 233 531 nebo e-mailu info@prager-literaturhaus.com

  Partneři akce:
  České centrum Praha
  Katedra germanistiky Pedagogické fakulty UK v Praze
  Deutsch-tschechische Gesellschaft, Frankfurt/Main
  Pražská plynárenská a. s.
  ARCOTEL Teatrino

Kontakt:
Pressemitteilung_Herz fuer Europa_cz.docPressemitteilung Herz fuer Europa_de.doc