Vydáno: 17.9.2001
CME

CME: Prohrát se ctí

  Praha 17. září 2001 - Fred T. Klinkhammer vyjádřil hluboké zklamání nad chováním české polické elity ohledně výsledku stockholmského arbitrážního řízení mezi Českou republikou a společností CME. Prezident a výkonný ředitel CME označil útok na profesionální integritu německého a amerického arbitra za absolutně zvrácený a znovu vyzývá české úřady k okamžitému souhlasu se zveřejněním úplného textu londýnského a stockholmského nálezu. Navíc Klinkhammer odmítl veřejné oznámení českých představitelů, že stockholmský nález ještě neobdrželi. Podle právních zástupců společnosti CME byl kompletní nález odfaxován Ministerstvu financí ČR minulý pátek dopoledne.

  „Arbitrážní pravidla UNCITRAL hovoří jasně. Žádné odvolání neexistuje,“ potvrdil Fred Klinkhammer. „Jakékoliv odvolání České republiky bude zbytečné, navíc její pověst v očích veřejnosti klesne ještě víc, zatímco její náklady na řízení vzrostou. Jedině souhlas s uveřejněním plných textů obou arbitrážních nálezů může české vládě zajistit, že ji česká a mezinárodní veřejnost bude brát vážně,“ pokračoval Klinkhammer.

  Narozdíl od Ronalda Laudera, jenž přijal londýnský verdikt se ctí, začala česká politická reprezentace ihned hledat důvody, na jejichž základě by mohl být stockholmský arbitrážní výrok ve prospěch společnosti CME napaden nebo změněn. „Zatímco hledají důvody pro zvrácení výroku, prohlašují veřejně, že se s celým textem arbitrážního nálezu neměli dosud možnost seznámit. Prohra se ctí je stejně důstojná jako velkorysost vítěze,“ uzavřel Klinkhammer.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon arbitri_cz.doc