Vydáno: 26.10.2012
UPS

ZISK ZA MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVU UPS ROSTE

  ATLANTA, USA, 26. října 2012 – UPS (NYSE:UPS) zkraje týdne oznámila, že za třetí čtvrtletí vytvořila naředěný zisk na akcii po zohlednění mimořádných položek (adjusted diluted earnings per share) ve výši 1,06 USD. V čele byl segment mezinárodní přepravy, který dosáhl nejvyšších výsledků za třetí čtvrtletí vůbec. V provozním zisku vytvořil 449 milionů USD, což představuje 7,7% navýšení oproti stejnému období předchozího roku. UPS upravila svůj výhled na rok 2012 a naředěný zisk na akcii, který se má pohybovat v rozpětí mezi 4,55 až 4,65 USD, což je odrazem větší důvěry ve výkonnost ve čtvrtém čtvrtletí.

  Vykázaný naředěný zisk na akcii za třetí čtvrtletí dosáhl výše 0,48 USD. V srpnu společnost oznámila svůj záměr restrukturalizovat penzijní závazky vůči některým zaměstnancům. Jako důsledek toho UPS vykázala bezhotovostní platbu po zdanění ve výši 559 milionů USD v průběhu tohoto čtvrtletí.

  „Dosáhli jsme těchto výsledků v prostředí zpomalení globálního obchodování a proměnlivé tržní dynamiky,“ prohlásil Scott Davis, předseda představenstva a generální ředitel společnosti UPS. „To podtrhává nejen flexibilitu našeho obchodního modelu, ilustruje to i šíři portfolia služeb UPS, které odpovídá potřebám zákazníků.“

  Upravené
  Konsolidované výsledky 3Q 2012 3Q 2012 3Q 2011
  Tržby 13,07 mld. USD 13,17 mld. USD
  Provozní zisk 0,77 mld. USD 1,66 mld. USD 1,67 mld. USD
  Provozní marže 5.9 % 12.7 % 12.7 %
  Průměrný denní objem 15,5 mil. 15,1 mil.
  Zředěný zisk na akcii 0,48 USD 1,06 USD 1,09 USD

  V průběhu uplynulého čtvrtletí UPS doručila 15,5 milionů zásilek denně, což představuje 2,9procentní navýšení oproti stejnému období předchozího roku.

  Hotovostní pozice
  V prvních devíti měsících roku (do 30. září 2012) UPS dosáhla volné cash flow přesahující 3,6 miliardy USD. Společnost zpětně odkoupila 18,5 milionu akcií za přibližně 1,4 miliardy USD a vyplatila dividendy v celkové výši 1,6 miliardy USD, což představuje nárůst o 9,6 % oproti loňskému roku.

  Společnost UPS využila podmínek na úvěrovém trhu a během uplynulého čtvrtletí emitovala dluh v objemu 1,75 miliardy USD. Výnosy použije na splacení pohledávek splatných v lednu 2013. Společnost sledované období ukončila s hotovostí a obchodovatelnými cennými papíry ve výši 9 miliard USD. Využije je primárně k akvizici společnosti TNT Express a refinancování svých závazků.

  Upravená
  Zásilková přeprava v USA 3Q 2012 3Q 2012 3Q 2011
  Tržby 7,86 mld. USD 7,7 mld. USD
  Provozní zisk 129 mil. USD 1,025 mil. USD 1,046 mil. USD
  Provozní marže 1,6 % 13,0 % 13,5 %
  Průměrný denní příjem 13,2 mil. 12,7 mil.

  Domácí tržby UPS oproti minulému roku vzrostly o 94 milionů USD, k čemuž přispělo navýšení výnosů z denního objemu zásilek o 3,7 %. Upravený provozní zisk klesl o 21 milionů USD a byl negativně ovlivněn načasováním změny palivových poplatků a tím, že ve sledovaném období bylo o jeden pracovní den méně.

  Vykázaný provozní zisk činil v důsledku již zmiňované reformy penzí 129 milionů USD.

  Rapidní růst internetových obchodů měl za následek nárůst denního objemu zásilek (nárůst Ground o 3 % a Deffered o 9,3 %). Objem leteckých zásilek do druhého dne vzrostl oproti minulému roku o 5,7 % jako důsledek využívání služby UPS Next Day Air Saver® maloobchody, které se snaží odlišit svoji nabídky.

  Zvýšení základní sazby bylo více než vyváženo nižšími palivovými poplatky a změnami ve struktuře produktů a klientů. Následně došlo k poklesu příjmů z jedné zásilky o 0,8 % v porovnání se stejným obdobím předchozího roku.

  Mezinárodní přeprava 3Q 2012 3Q 2011
  Tržby 2,94 mld. USD 3,06 mld. USD
  Provozní zisk 449 mil. USD 417 mil. USD
  Provozní marže 15,3 % 13,6 %
  Průměrný denní objem 2,3 mil. 2,3 mil.

  V segmentu mezinárodní přepravy provozní zisk dosáhl 449 milionů USD, což je vůbec třetí nejlepší výsledek ve třetím čtvrtletí. Provozní marže byla až o 170 bazických bodů vyšší než v předešlém roce a činila 15,3 %. K tomuto zlepšení přispěl růst exportu, změny v přepravní síti a pohyby měnových kurzů.

  Příjmy klesly o 3,7 %, dopad na ně měly nižší palivové poplatky a pohyby kurzů měn, které nestačil vyrovnat 1,2% nárůst denního exportu objemu.

  Poprvé za několik posledních čtvrtletí dosáhl region Asie růst objemu exportu zásilek. Vliv na to mělo představení nových produktů a jejich lepší porovnávání. I když se tempo růstu v Evropě zpomalilo, vývoj byl pozitivní.

  Supply Chain & Freight 3Q 2012 3Q 2011
  Tržby 2,27 mld. USD 2,34 mld. USD
  Provozní zisk 188 mil. USD 203 mil. USD
  Provozní marže 8,3 % 8,7 %

  Provozní marže segmentu Supply Chain and Freight zůstala na solidní úrovni 8,3 %. Provozní zisk poklesl o 15 milionů USD s tím, že pokles v segmentu Forwarding byl částečně vyvážen zlepšením v UPS Freight.

  Segment Freight Forwarding čelil přebytku kapacity, zejména mimo asijský trh. Příjmy klesly v důsledku nižších výnosů, kompenzovány mírným navýšením tonáže.

  Ačkoli segment přepravy zaznamenal velký nárůst tržeb, investice v oblasti přepravy zdravotnického vybavení a materiálů a infrastruktury ztížily růst marže. Společnost UPS v nedávné době otevřela tři nová distribuční centra pro přepravu lékařského vybavení a materiálů v australském Sydney a Šanghaji a Hangzhou v Číně.

  Příjmy UPS Freight se zvýšily o 3,6 % s tím, jak mírně rostla denní přeprava. Příjmy v oblasti LTL (less than truckload) obratu přepravených nákladů na metrický cent hmotnosti se v porovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšily a měly za následek nárůst provozní marže.

  Výhled
  „Výkon UPS v tomto čtvrtletí odráží schopnost naší celosvětové sítě adaptovat se na nejisté globální podmínky,“ uvedl Kurt Kuehn, finanční ředitel společnosti UPS.

  „Zatímco u předvánoční nákupní sezóny panuje určitá nejistota, v UPS jsme si jisti, že všechny zásilky doručíme bezpečně a včas,“ pokračoval Kuehn. „Díky tomu zlepšujeme náš výhled a snižujeme rozpětí, které zahrnuje předchozí středobod. Za rok 2012 předpokládáme upravený zředěný zisk na akcii v rozmezí 4,55 až 4,65 USD, což představuje oproti upraveným výsledkům za rok 2011 nárůst o 5–7 %.“

  UPS (NYSE: UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení přepravy balíků a nákladní přepravy včetně inovativních přepravních řešení pro zákazníky na globální trh, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. Své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Adresa internetových stránek společnosti je www.ups.com, korporátní blog naleznete na www.blog.ups.com. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici na www.pressroom.ups.com/RSS.

Kontakt: