Vydáno: 4.10.2017
Jiří Šalda

Šalda: Vydírat se od nikoho nenechám

    Praha/Petřiny 4. října 2017 – V reakci na svou dobrovolnou nabídku kompenzace ve výši 100 000 Kč pro každý ze 13 bytů za dočasné ztížení životních podmínek obyvatel sousedního domu obdržel Jiří Šalda, majitel vily v ulici Na Petřinách č. 7, prostřednictvím právního zástupce odpůrců nového projektu písemný požadavek na výplatu dalších 4 190 000 Kč.

    „Ukazuje se, že mým odpůrcům jde jen a jen o peníze, nikoliv o záchranu vily, která prokazatelně není kulturní památkou,“ uvedl Šalda. „Za pětapůl milionu prý přestanou kverulovat, ale já se od nikoho vydírat nenechám,“ dodal Šalda.

    Šalda vždy postupoval v souladu s platnými zákony. Nad jejich rámec a nad rámec svých povinností nabídl budoucím sousedům velkorysou kompenzaci kvůli možným ztíženým životním podmínkám v průběhu výstavby. Nyní se však z pochopitelných důvodů rozhodl od své nabídky odstoupit. Podaná ruka se závistivcům rozhodně nevyplatila. Případná pokuta za nepovolené zbourání zbytku původní vily, která není kulturní památkou, bude rozhodně menší než nabízená kompenzace. „Doufám, že k takovému kroku nebudu nucen přistoupit, poněvadž věřím ve zdravý rozum pracovníků stavebního odboru MČ Praha 6 a v jejich dobrou vůli konat bez průtahů podle zákonů. O mém majetku totiž mohou kromě mě rozhodovat v rámci platných zákonů jen dotčené státní orgány, nikoliv hrstka závistivců a nepřejícníků,“ uzavřel Šalda.

Kontakt: