Vydáno: 6.9.2001
CME

Městský soud: CET 21 musí vyrovnat dluh vůči ČNTS

  Praha 6. září 2001- Městský soud v Praze uložil koncem minulého měsíce platebním rozkazem společnosti CET 21, aby zaplatila společnosti ČNTS v přepočtu více než 177 milionů korun za nevyúčtované a nevrácené finanční zálohy na nákup práv k užití děl (televizních pořadů). ČNTS poskytovala společnosti CET 21 tyto zálohy v různých měnách od listopadu 1998 do května 1999, tedy v době, kdy se ještě na základě Smlouvy o spolupráci mezi oběma firmami podílela na vysílání TV NOVA. Od této smlouvy však v srpnu 1999 společnost CET 21 jednostranně odstoupila. Přijaté zálohy ve výši 4,164 milionu dolarů, 88,4 tisíc marek a 15,553 milionů korun však společnost CET 21 nikdy řádně nezúčtovala a práva k dílům nakoupeným z prostředků ČNTS na ČNTS také nikdy nepřevedla. Pro nesplnění výzvy ČNTS k vrácení příslušné částky do 12. 5. 2000 jí musí CET 21 podle rozhodnutí soudu od následujícího dne uhradit z poskytnutých záloh rovněž úroky z prodlení ve výši 10 % ročně a náklady řízení přesahující částku 1,2 milionu korun.

  Od podzimu 1998 až do srpna 1999 probíhala mezi CET 21 a ČNTS jednání o nové úpravě smluvních vztahů. V jejich rámci se jednalo také o úpravě převodu práv k užití televizních pořadů zakoupených CET 21 od společnosti AQS na ČNTS. Protože CET 21 neměl na nákup pořadů prostředky, poskytovala mu ČNTS jako svému tehdy smluvnímu partnerovi příslušné zálohy na vyžádání. Ty pak měly být vyúčtovány jako platby na úhradu převodu práv. Vzhledem k tomu, že mezi společnostmi CET 21 a ČNTS k uzavření příslušných smluv nedošlo, vznikla CET 21 povinnost vrátit zálohy poskytnuté společností ČNTS v plné výši včetně úroku z prodlení.


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon rozkaz_cz.doc