Vydáno: 12.3.2008
Lufthansa

Lufthansa ohlásila rekordní výsledky za rok 2007

  Letos se zaměří na další zlepšování výsledků
  Společnost Deutsche Lufthansa AG již druhým rokem v řadě oznámila rekordní zisk a tržby. Zisk skupiny činil po odečtu daní 1,7 miliardy eur, tedy více než dvojnásobek zisku z předešlého roku. Příjmy se za poslední rok zvýšily o 13 % na 22,4 miliardy eur. Provozní zisk se rovněž vyšplhal k novému rekordu 1,4 miliardy eur, což znamená nárůst o 63,1 %. Generální ředitel společnosti Lufthansa Wolfgang Mayrhuber ocenil opětovné zlepšení již dříve solidního výsledku slovy: „Takový výsledek je podtržením skvěle odvedené práce každého zaměstnance společnosti Lufthansa. Za zmínku zejména stojí skutečnost, že rekordních výsledků jsme dosáhli v době, kdy ceny paliva jsou na svém dosavadním maximu, finanční trhy jsou zmítány nejistotou a konkurence je silnější než kdykoli předtím. Nastavili jsme kurz udržitelného rozvoje.” Mayrhuber dodal, že vynikající čísla pramení z úspěšné snahy ještě více zhodnotit majetek společnosti pro investory a přilákat více zákazníků. Vzhledem ke skvělému růstu provozního zisku tak představenstvo spolu s dozorčí radou společnosti navrhnou na výroční valné hromadě navýšení dividend o 55 centů na 1,25 eur za akcii.

  Rok 2007 se pro společnost Lufthansa nesl v duchu dalšího strategického důrazu na stěžejní oblasti činnosti společnosti a na zvyšování jejich efektivnosti. Na celkovém úspěchu se podílely všechny oblasti podnikání skupiny. Skvělého výsledku dosáhla klíčová oblast osobní přepravy. Obzvláště úspěšný byl též rozvoj společnosti SWISS International Air Lines, jejíž účetnictví je od července 2007 plně sloučeno s výkaznictvím společností Lufthansa. Aerolinka Swiss vloni zažila nejlepší rok ve své historii. Během něho došlo k úspěšné konsolidaci synergie nákladů a příjmů v celkové výši 233 milionů eur, která jasně předčila všechna očekávání. „Jak vedení, tak zaměstnanci významně přispěli k úspěchu naší nové dceřiné společnosti Swiss,” pochvalně uvedl Wolfgang Mayrhuber. Také oblastem logistiky, údržby a cateringu se podařilo uspět v silné konkurenci a dále vylepšit provozní výsledky. I přes krátkodobé výkyvy dokázala zisková společnost Lufthansa Systems upevnit svou pozici vedoucího poskytovatele IT služeb v leteckém průmyslu.

  Prioritou skupiny Lufthansa jsou investice do budoucnosti. Více než 170 nových letounů bude významným příspěvkem k modernizaci letky a zajistí společnosti rovněž další růst. Současně významně přispěje k ochraně životního prostředí.

  Lufthansa se připravuje na budoucnost
  „Čísla hovoří o naší silné pozici zcela jasně. Úspěšný kurs, na který se náš „jeřáb“ nyní vydal, chceme udržet i budoucnu. Na vavřínech rozhodně neusneme,“ uvedl ve Frankfurtu Wolfgang Mayrhuber. Dodal, že Lufthansa bude nadále upevňovat svoji pozici lídra v oboru. Podotkl rovněž, že nákupem 19-ti procentního podílu ve společnosti JetBlue se Lufthansa připravuje na budoucí liberalizaci letecké dopravy plynoucí z dohody „open skies“. Mayrhuber také zmínil, že „základem našich budoucích úspěchů bude prozíravost, výkony a kvalita našich služeb. Navzdory současné nejistotě na finančních trzích zůstává ekonomická situace společnosti Lufthansa dobrá.“ Společnost věří, že v roce 2008 naváže na excelentní výkon z předešlého roku. Představenstvo společnosti chce na základě současných ekonomických odhadů dosáhnout dalšího zlepšení hospodářských výsledků, přičemž předpokládá, že vysoké ceny paliva bude možné stejně jako letos úspěšně kompenzovat.

  Rok 2007 v číslech
  Skupina Lufthansa zaznamenala v roce 2007 příjmy ve výši 22,4 miliard eur, což představuje nárůst o 13 %. Příjmy z přepravy vzrostly o 14,4 % na 17,6 miliardy eur. Od třetího čtvrtletí jsou do výsledků skupiny započítávány rovněž tržby společnosti SWISS International Air Lines. Nárůst lze přičíst především příznivým dopadům konsolidace (9,4 %) a nárůstu počtu pasažérů (6,4 %).

  Výsledkem konsolidace a rozšíření nabídky byl nárůst provozních nákladů o 10,8 % na 22,5 miliardy eur. Efekty konsolidace se odrazily především v nárůstu nákladů na materiál a zaměstnance. Významným faktorem byly náklady vynaložené na palivo, které meziročně vzrostly o 505 milionů eur na 3,9 miliardy. Díky úspěšným opatřením se skupině Lufthansa podařilo v oblasti nákladů na palivo uspořit dalších 109 milionů eur.

  Lufthansa v minulém roce dosáhla provozního výsledku ve výši 1,4 miliardy eur. To představuje meziroční nárůst o 63,1 %. Čistá provozní marže dosáhla 6,9 %. Nárůst o dva procentní body oproti minulému roku odráží výkon všech segmentů skupiny. Prodejem akcií společnosti Thomas Cook AG utržila skupina 503 milionů eur. I proto vzrostl výsledek skupiny na 1,7 miliard eur oproti 803 milionům v loňském roce.

  Lufthansa investovala celkem 1,4 miliardy eur, více než 1,1 miliardy z této částky bylo použito na nákup nových letadel. Provozní cash flow činilo 2,9 miliardy eur. Likvidita skupiny dosáhla k 31. prosinci 2007 výše 768 milionů eur.

  (Tabulka v přiloženém souboru)

Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Jan Laštovička
  GSM: +420 602 389 165
  E-mail: jan.lastovicka@bm.com

  Soubory ke stažení:

  Document Icon financni_vyledky_07_cz.doc