Vydáno: 23.1.2018
DBK

Magistrát na vlně hysterie?

    Praha 22. ledna 2018 – Proti zájmům občanů a podnikatelů rozhodli úředníci Magistrátu hlavního města Prahy ve věci zabezpečovacích prací na zastřešení výstupu ze stanice metra Budějovická tím, že striktně nařídili komplexní uzávěru významné rozlohy komerčních i nekomerčních prostor pod přemostěním stanice metra. Areálem denně projde na 100 tisíc osob.

    „Důvodem je havarijní stav zkorodovaných ocelových nosníků stropní konstrukce v části nepřiléhající k Domu bytové kultury (DBK)“ vysvětlil Mgr. Miroslav Velfl, předseda představenstva DBK. Magistrátním rozhodnutím o uzavření Jižního vestibulu na 90 dní budou postiženi především zákazníci DBK a v něm umístěných komerčních prostor, kde dojde k významným nenahraditelným ekonomickým ztrátám. Podle Velfla by bezprostředně stačilo, kdyby Magistrát objekt terasy staticky zajistil běžně dostupnými prostředky.

    „Nejsmutnější na tom je, že Magistrát nyní razantně řeší situaci nikoli ve prospěch občanů Prahy, které jako vlastník mohl aktivně předejít tím, že by na svém objektu řádně již leta prováděl potřebnou údržbu. Přenášet odpovědnost za vlastní nedostatky na jiné je neodpovědné a svým způsobem i zbabělé bez ohledu na dotčené účastníky správního řízení. Hysterie z propadajících se lávek a mostů magistrátním úředníkům prostě nepřísluší. Zakazovat je jedna věc a konat ve prospěch společnosti je věc druhá,“ dodal Velfl.

    V závěru roku Velfl nabídl, že se DBK na zajištění objektů aktuálně v havarijním stavu bude finančně i organizačně podílet i přesto, že není jejich vlastníkem. Nabídku Magistrát nepřijal. Podle Velfla však nejde jen o provoz obchodních prostor, ale i o přístup do Polikliniky Budějovická, společnosti Medicon.

Kontakt: