Vydáno: 6.5.2002
CME

Smlouva o majetku Železných nároky CME neovlivní

  Praha 6. května 2002 – Obvodní soud pro Prahu 6 dnes vyhověl žalobě společnosti CME a rozhodl, že smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení, uzavřená dne 16.listopadu 2000 mezi Vladimírem Železným a jeho tehdejší ženou Martou, je vůči CME neúčinná. Manželé Železní touto smlouvou provedli vypořádání svého společného jmění tak, že se celá řada cenných movitých věcí po rozvodu stala majetkem Marty Železné. Důsledkem nejnovějšího rozhodnutí soudu je, že společnost CME bude moci soudní cestou požadovat uspokojení své miliardové pohledávky vůči Vladimíru Železnému i po Martě Železné.

  „Dokud Železný CME nezaplatí, nesmí nikdo nakládat s majetkem, který mu dříve patřil,“ prohlásil Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME. „Tím, že Železný do pěti až sedmi týdnů nezaplatil, jak slíbil, zdiskreditoval jen sám sebe. Chtěl převézt CME a doplatí na to jeho blízcí a možná i všichni občané České republiky,“ dodal.

  Jakmile rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 6 nabude právní moci, navrhne CME u českého soudu výkon rozhodnutí Amsterdamského arbitrážního tribunálu prodejem movitých věcí, které získala Marta Železná do svého výlučného vlastnictví smlouvou o vypořádání. Výtěžek z tohoto prodeje následně připadne společnosti CME.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon Vyporadani_Zelezna_cz.doc