Vydáno: 7.9.2010
Onkomaják

Střevotour 2010: Maketou střeva během půl roku prošlo více než 12 000 lidí

  Praha 7. září 2010 – Osvětový projekt prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku Střevotour 2010, který odstartoval svoji pouť po českých městech v únoru letošního roku, vzbudil u veřejnosti velký zájem. Během prvního půl roku prošlo maketou střeva více než 12 tisíc lidí, kteří se dozvěděli více o prevenci tohoto zákeřného onemocnění a způsobech léčby.

  Osvětová kampaň Střevotour byla oficiálně zahájena 9. února v Praze. Nafukovací tlusté střevo pak cestovalo do dalších měst, kde se nacházejí Komplexní onkologická centra (KOC), tedy do Brna, Chomutova, Plzně, Olomouce, Liberce, Pardubic a Ústí nad Labem; zastavilo se také v nemocnici Beroun a Hořovice, které si veškeré náklady spojené s kampaní hradily samy.
  „V Plzni naši kampaň podpořila svou návštěvou tehdejší hejtmanka Milada Emmerová, v Chomutově si přišla maketou prohlédnout primátorka Ivana Řápková se svým týmem. Maketou provádějí zkušení průvodci, které vždy hledáme v daném místě, regionu přímo mezi zdravotnickým personálem z nemocnic nebo mezi studenty vyšších ročníků medicíny. Tak máme jistotu, že jsou lidem poskytovány správné informace a každý návštěvník má možnost klást otázky přímo zdravotníkům, kteří problematiku prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku ovládají,“ říká Pavla Freij, ředitelka občanského sdružení Onkomaják.

  Češi se všeobecně velmi málo věnují svému zdraví a na preventivní prohlídky k praktickému lékaři jednou za dva roky nechodí. Chybí tak pravidelný kontakt a tudíž je velmi obtížné pacienty v rizikových skupinách informovat o preventivním screeningovém programu kolorektálního karcinomu. Lékař navíc nemá možnost kontinuálně sledovat rodinnou anamnézu svých pacientů a případně je zvát na specializované preventivní prohlídky častěji. Na druhou stranu je i mnoho praktických lékařů, kteří z nějakého důvodu nekladou důraz na informovanost svých pacientů o preventivních programech.

  Z tohoto důvodu přijalo občanské sdružení Onkomaják nabídku Institutu biostatistiky a analýz (IBA) Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity zúčastnit se několika odborných seminářů pro praktické lékaře, gynekology a gastroenterology, kde všichni hledají cestu, jak naučit veřejnost se svému zdraví více a pravidelně věnovat. Druhá etapa Střevotour začíná 8. září 2010, kdy se obří maketa tlustého střeva na 5 dní zastaví v OC Šestka v Praze, a pak bude pokračovat do Zlína, Nového Jičína, Jihlavy, Hradce Králové, navštíví Jihočeské onkologické dny v Českém Krumlově, dále zamíří do Českých Budějovic a také navštíví nemocnici v Prostějově. Do Prostějova byl Onkomaják se svou kampaní pozván samotným městem a nemocnicí, kdy se náklady na putování do této oblasti hradí z městské pokladny z prostředků na prevenci.
  Onkomaják už v těchto dnech připravuje trasu pro další rok Střevotour a hledá partnery, díky jejichž podpoře by mohl navštívit i jiná města a obce, které o tuto kampaň mají zájem, ale nemohou ji financovat z vlastních prostředků.

Kontakt: