Vydáno: 15.11.2012
Bögl a Krýsl

Ďalšie zmiernenie humanitárnych následkov nehody pri Kurimanoch predmetom rokovania

    Bratislava / Praha 15. novembra 2012 –Spoločnosť Bögl a Krýsl (BaK) rokuje spoločne so svojimi slovenskými zmluvnými partnermi a príslušnými slovenskými orgánmi a poisťovňami o ďalšom zmiernení následkov nehody pre postihnutých a ich rodiny nad rámec už realizovaných sociálnych opatrení zo strany dodávateľských firiem. Spoločnosť BaK ruku v ruke so svojimi subdodávateľmi sa už krátko po nehode ešte pred vyšetrením jej príčin dohodla s rodinami postihnutých na bezprostrednej výpomoci. Tá bude mať formu finančnej podpory vo výške celých miezd, a to do konca roka. Všetky podrobnosti o ďalších humanitárnych opatreniach budú zajtra predané na Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoje.

    "V žiadnom prípade sa nezriekame morálnej zodpovednosti za straty na životoch ani za zranených," potvrdil Josef Krýsl, výkonný riaditeľ spoločnosti BaK. "V posledných dňoch sme vykonali dôkladnú kontrolu vykonávacej dokumentácie aj všetkých našich krokov pri výstavbe mosta pri Kurimanoch. Žiadne vlastné profesijné pochybenie sme nezistili. Aj napriek tomu sme spoločne so svojimi partnermi a v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pripravení sa podieľať na ďalších humanitárnych opatreniach, ktoré by pomohli zlepšiť situáciu dotknutých rodín nad rámec plnenia poisťovní a platieb od Sociálnej poisťovne, "dodal.

    Spoločnosť Bögl a Krýsl ako generálny dodávateľ zodpovedá za výstavbu časti diaľnice D1 Jánovce - Jablonov - I. etapa, ktorá zahŕňa stavbu celkom piatich mostov. Štyri z nich stavia sama, k stavbe mosta pri Kurimanoch využila služby subdodávateľa, slovenskej spoločnosti SEMOS. Spolupráca so subdodávateľmi je bežným postupom pri rozsiahlych zákazkách nielen v stavebníctve.

    "So znepokojením sledujeme, že sa poľutovaniahodná nehoda stala predmetom politických šarvátok na najvyššej úrovni," konštatoval Krýsl. "Tá nehoda mala svoje príčiny a tie je potrebné dokonalo vyšetriť. Robiť predčasné závery a označovať vinníkov vopred je nielen neprofesionálne, ale navyše to významným spôsobom poškodzuje medzipodnikové aj medziľudské vzťahy. O tom, že to nepomôže rodinám postihnutých ani dokončeniu diela nehovoriac, "uzavrel Krýsl.

Kontakt:
Donath Business & Media
Tomáš Jelínek
GSM: +420 602 682 607
Tel.: +420 224 211 220
E-mail: tomas.jelinek@dbm.cz

Soubory ke stažení:

Document Icon Kurimany_zmiernenie_nasledkov.doc