Vydáno: 30.8.2021
Nadační fond Qiido

Nadaní dostanou podporu na severu Moravy

    Praha/Ostrava 30. srpna 2021 – Dvouletý projekt zaměřený na podporu škol ve vzdělávání a rozvoji mimořádně intelektově nadaných dětí (MiND) v Moravskoslezském kraji zahájil nadační fond Qiido. Cílem je objevit MiND děti v předškolním věku a na 1. stupni ZŠ, vyškolit pedagogy, aby je uměli sami rozpoznat a vhodně s nimi ve výuce pracovat. Vznikne tak regionální síť pro systematickou podporu intelektově nadaných. Ta by měla sloužit k trvalé spolupráci, inspiraci a sdílení zkušeností mezi školami. Do podpory je v rámci projektu Moravskoslezského kraje zapojeno 5 základních a 5 mateřských škol z Ostravy, Opavy, Havířova, Krnova, Jablunkova a Nového Jičína. Pod hlavičkou Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního centra, Nový Jičín (KVIC) bude Qiido vyhledávat MiND žáky, vzdělávat a podporovat pedagogy i rodiče. Celkem se má vyškolit na 120 pedagogů. První workshopy začaly minulý týden, pokračovat budou v září.

    „Programové školy, které se MiND dětem věnují, máme po celé ČR. Moravskoslezský region je však prvním, kde začínáme budovat síť takových škol,“ řekla zakladatelka a ředitelka nadačního fondu Qiido Miriam Janyšková. „Objevování MiND dětí a vzdělávání pedagogů je jen začátek cesty. Qiido školám pomůže přetavit získané know-how do vzdělávací koncepce pro rozvoj nadaných. Pedagogům bude mimo jiné průběžně poskytovat online supervize a odborné poradenství,“ dodala Janyšková.

    V projektu se školy seznámí s metodami a formami výuky, s pedagogickou diagnostikou intelektového nadání, s komunikací a přístupem k MiND dětem, nebo s jejich socio-emočními projevy. Novojičínská ZŠ Komenského 68, která už má díky předchozí spolupráci s Qiidem v této oblasti know-how, má získat statut mentora pro další školy v regionu. Začlenit péči o nadané do školního vzdělávacího plánu není podle její ředitelky Svatavy Hajdové jednoduché: „Jedná se vlastně o dvouúrovňovou výuku, ke které potřebujete personální, prostorové i finanční podmínky a zájem učit se pořád něco nového. Stálá podpora odborníků z Qiida, možnost sdílení a návštěvy zkušenějších programových škol velmi pomohla. Rádi to pošleme dál.“

    Nadační fond Qiido usiluje o zavedení systematické podpory a komplexní péče o MiND děti v ČR od roku 2014. Základním školám pomáhá s nastavením vzdělávací koncepce na míru tak, aby naplňovaly specifické vzdělávací potřeby MiND žáků v oblasti IQ i EQ (emoční inteligence). V této oblasti poskytuje programy s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Pro rodiče i učitele provozuje Qiido psychologicko-pedagogickou poradnu. Cílem je dosáhnout, aby v každém kraji ČR byla alespoň jedna základní škola, která bude v souladu se vzdělávací koncepcí Qiida rozvíjet kognitivní schopnosti i sociálně-emoční dovednosti dětí myslících jinak. Další informace na qiido.cz a facebook.com/qiido.cz.

Kontakt: