Vydáno: 2.2.2006
ISCARE IVF

Poslanci nepřejí dětem

  Praha 2. února 2006 – Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SAR) a Sdružení center asistované reprodukce (SCAR) kritizují právě Poslaneckou sněmovnou schválený Zákon o zdravotní péči. Nelíbí se jim především to, že zákon snižuje věkovou hranici pro umělé početí dítěte na 40 let a apriori tak odepisuje páry, ve kterých partner tento věk již překročil. Odborná společnost také ostře protestuje proti tomu, aby byl zákon formulovaný bez jejího vědomí a souhlasu předložen ke schválení Senátu ČR.

  Za chybný a iracionální považují nový návrh i centra, která se umělým oplodněním pomocí metod asistované reprodukce zabývají. Podle Miroslava Kadlece, předsedy jejich sdružení a ředitele pražského centra ISCARE IVF je nová úprava nepřijatelná a s ohledem na nepříznivý demografický vývoj v zemi i omezující.

  „Párům v České republice dnes v početí brání nejen příroda, ale teď už i naši zákonodárci,“ řekl MUDr. Milan Mrázek, Ph.D., předseda Sekce asistované reprodukce ČGPS JEP. „Nové znění zákona je nelogické a diskriminační. Na dárcovství byl uvalen věkový limit, který neumožňuje například to, aby muž po čtyřicítce, i když jde o manžela, daroval své mladší ženě spermie,“ doplnil. Odborná společnost podle Mrázka nové znění zákona opakovaně neúspěšně písemnou formou připomínkovala. Poslanecké sněmovně předložila zcela nový návrh a na nedostatky také upozorňovala i na zasedání zdravotního výboru PSP ČR.

Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Simona Kopová
  GSM: +420 602 682 609
  E-mail: simona_kopova@cz.bm.com

  Soubory ke stažení:

  Document Icon nepreji_detem.doc