Vydáno: 27.2.2008
Nadace pro transplantace kostní dřeně

Pětistá transplantace kostní dřeně v režii ČNRDD

    Praha 27. února 2008 – Jubilejní 500. transplantaci kostní dřeně podstoupil dnes odpoledne na Klinice dětské hematologie a onkologie UK 2. LF v Motole 16letý český chlapec. Vhodný dárce byl pro něj nalezen v Českém národním registru dárců dřeně (ČNRDD). Díky tomuto v ČR nerozsáhlejšímu registru mohly být provedeny téměř čtyři stovky nepříbuzenských transplantací v České republice a více než stovka v zahraničí. Svými výsledky se ČNRDD řadí mezi nejefektivnější dárcovské registry světa. Akreditaci Světové asociace dárců dřeně získal v roce 2005 jako čtvrtý po národních registrech Spojených států, Velké Británie a Francie.

    „Pravděpodobnost nalezení vhodného dárce kostní dřeně se dnes pohybuje kolem 70 %,“ říká předseda správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně MUDr. Vladimír Koza. „To dává nemocným poměrně dobrou šanci na uzdravení. Přesto existuje řada pacientů s extrémně vzácnými kombinacemi transplantačních znaků, pro které je šance najít dárce v našem registru velmi malá. To platí zejména pro příslušníky etnických menšin. Pokud se mezi více než 32 tisíci dobrovolníků evidovaných v ČNRDD nenajde vhodný dárce, je hledání rozšířeno na celosvětovou databázi registrující přes 11 milionů potenciálních dárců,“ vysvětluje primář Koza.

    ČNRDD vznikl v roce 1992 na hematologicko-onkologické klinice plzeňské Fakultní nemocnice. Každoročně přijímá kolem 800 žádostí o vyhledání nejvhodnějšího nepříbuzného dárce dřeně z České republiky i ze zahraničí. Přihlásit se do registru může každý zdravý člověk do 35 let věku. Informace o dárcovství dřeně dostanou zájemci na každé transfúzní stanici v České republice. Činnost registru je možné podpořit také formou dárcovské SMS ve tvaru: DMS KOSTNIDREN odeslanou na číslo 87777. Další informace lze získat na www.kostnidren.cz.

Kontakt: