Vydáno: 29.8.2017
Trevos

Vězni pomáhají TREVOSU s montáží

    Turnov/Rýnovice 29. srpna 2017 – Na 25 vězňů rýnovické věznice se nyní podílí 22 % na celkovém ročním objemu výroby turnovského TREVOSU. Na detašovaném pracovišti umístěném přímo ve věznici měsíčně smontují 25 tisíc svítidel, jejichž je TREVOS předním českým výrobcem. Smluvní vztah mezi TREVOSEM a věznicí zajišťuje společnost Ardere formou agenturních smluv. TREVOS letos předpokládá obrat přibližně 900 milionů Kč s tím, že více než 80 % výroby je určeno na vývoz do nejméně 65 zemí světa.

    „Zapojení agenturních pracovníků – vězňů – do kompletace průmyslových a kancelářských svítidel aktuálně řeší chronický nedostatek pracovních sil na Turnovsku a v okolí,“ vysvětlil Jiří Opočenský, člen představenstva akciové společnosti TREVOS a podnikatel roku 2016 Libereckého kraje. „Naši důvěru oplácejí zodpovědnou prací. Stejně jako v ostatních montážních provozech provádíme přísné výstupní kontroly. V práci vězňů jsme dosud neshledali žádná neobvyklá pochybení. Část jimi kompletovaných výrobků s úspěchem vyvážíme,“ informoval Opočenský.

    Podle něj se jedná o spolupráci s multiplikačními efekty. A nejde přitom výhradně o finanční benefity pro TREVOS, zprostředkovatele, věznici i vězně samotné. Díky nárokům kladeným na kvalitu kompletace jednotlivých svítidel získávají vězni nejen specifické dovednosti, které se jim budou hodit po návratu z výkonu trestu, ale jejich zapojení do pravidelné a zodpovědné práce vytváří dobré předpoklady pro jejich následnou úspěšnou resocializaci.

    Největší český výrobce průmyslových a kancelářských svítidel, turnovská firma TREVOS, se po pěti neúspěšných šikanózních insolvenčních návrzích ubránil formálně dokonanému pokusu o podvodné převzetí společnosti zahraničními nájezdníky. Po rok a půl dlouhé právní bitvě byly zahraniční nájezdníci vymazáni z obchodního rejstříku a k 21. srpnu do něj zapsáno nové, řádně ustanovené představenstvo. I přesto však těsně před nabytím účinnosti novely insolvenčního zákona byl na společnost v červnu podán již šestý šikanózní insolvenční návrh. Tato zkušenost jen dokládá, že úspěšné české firmy musejí stále častěji čelit obdobným kriminálním praktikám.

Kontakt: