Vydáno: 2.4.2020
INESAN

Existuje visegrádská kavárna?

    Praha 2. dubna 2020 – Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) zkoumal společně se svými mezinárodními partnery, do jaké míry se liší ve svých hodnotách obyvatelé hlavních měst zemí Visegrádu od obyvatel menších měst a venkova. Součástí sociologického výzkumu byly i moderované fokusní skupiny v Bratislavě, Budapešti, Praze a Varšavě, kterých se zúčastnili politici a významné osobnosti napříč obory žijící v těchto městech. Výzkum ukázal, že společnost je mnohem jednotnější, než její mediální obraz. Mediální i politická zkratka o liberálních velkoměstech a konzervativním venkovu je v tomto kontextu zavádějící.

    „Otázky, které společnost rozdělují, tak mohou být vyvolány spíše uměle, než že by šly z nitra lidí,“ komentoval výsledky výzkumu vedoucí projektu Ivan Jarabinský z INESAN. Při hodnocení byla využita data z mezinárodních výzkumů i kvalitativní data z fokusních skupin. Z nich vyplynulo, že rozdíly mezi základními lidskými hodnotami obyvatel hlavních měst a lidí žijících mimo tato města, jsou v podstatě velmi malé. Podobný je také jejich vztah k vlasti. „Společnost je totiž velmi homogenní, jak naše práce ukázala. Výrazy jako „pražská kavárna“ jsou politickým konstruktem,“ řekl Jarabinský.

    Podnětem k zahájení výzkumu byly výrazně rozdílné volební výsledky v hlavních městech a mimo ně a vzájemné osočování mezi hlavními městy a venkovem z toho, kterým směrem se země ubírá. To vybízí k tomu, že hodnoty a postoje obyvatel se liší mimo jiné podle toho, kde žijí. To ale projekt nepotvrdil.Přestože se může zdát, že lidé v hlavních městech jsou otevřenější ke změnám, je důležité si uvědomit, že jejich konzervatismus nad touto otevřeností většinou převládá.

    Výzkumný projekt Values and Identites of the Visegrad countries' capitals byl financován Mezinárodním Visegrádským Fondem. Spolu s institutem INESAN se na projektu podílely Fakulta sociálních věd Univerzity Eötvös Loránd v Budapešti, Fakulta křesťanské filozofie Univerzity Kardinála Stefana Wyszyńského ve Varšavě a Sociologický ústav Slovenské Akademie věd v Bratislavě. Shrnutí závěrečné zprávy v anglickém jazyce je k dispozici zde: http://www.inesan.eu/en/capitals-identities.

    Pro sdílení výsledků průzkumu na sociálních sítí vzniklo video ve spolupráci s loutkovým divadlem Buchty a loutky: https://youtu.be/jf0vKa_46OU


Kontakt: