Vydáno: 27.4.2022
UPS

Finanční výsledky UPS za 1Q 2022

  SPOLEČNOST UPS ZVEŘEJNILA VÝSLEDKY ZA 1Q 2022

  Konsolidované tržby dosáhly výše 24,4 mld. USD, což je o 6,4 % více než v loňském roce
  • Konsolidovaný provozní zisk stoupl na 3,3 mld. USD, o 17,6 % více než v loňském roce; o 12,1 % více na upraveném základě*
  • Zředěný zisk na akcii dosáhl 3,03 USD; upravený zředěný zisk na akcii vzrostl oproti loňskému roku o 10,1 % na 3,05 USD
  • Společnost znovu potvrzuje finanční výhled na celý rok 2022; zvyšuje cílový objem zpětného odkupu akcií na 2 mld. USD v roce 2022

  ATLANTA, 26. dubna 2022 - Společnost UPS (NYSE:UPS) dnes oznámila konsolidované tržby za první čtvrtletí roku 2022 ve výši 24,4 mld. USD, což představuje 6,4% nárůst oproti prvnímu čtvrtletí roku 2021. Konsolidovaný provozní zisk činil 3,3 mld. USD, což je o 17,6 % více než v prvním čtvrtletí roku 2021 a o 12,1 % více na upravené bázi. Zředěný zisk na akcii činil v tomto čtvrtletí 3,03 USD; upravený zředěný zisk na akcii ve výši 3,05 USD byl o 10,1 % vyšší než ve stejném období roku 2021.

  V prvním čtvrtletí roku 2022 zahrnují výsledky podle účetních zásad GAAP čisté náklady ve výši 19 mil. USD, tj. 0,02 USD na zředěnou akcii. Ty zahrnují transformační a jiné náklady po zdanění ve výši 43 mil. USD kompenzovaných ziskem po zdanění ve výši 24 mil. USD z omezení dávek u kanadského penzijního plánu.

  „Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům UPS za jejich úsilí, které vynaložili během náročného prvního čtvrtletí při uspokojování potřeb našich zákazníků,“ říká Carol Tomé, výkonná ředitelka UPS. „Díky pružnosti naší sítě a pokračující realizaci firemní strategie jsme dosáhli dalšího čtvrtletí s dobrými finančními výsledky a jsme blíže k dosažení stanovených konsolidovaných finančních cílů pro rok 2022.“


  Domácí trh v USA
  1Q 2022
  Upravené
  1Q 2022
  1Q 2021
  Upravené
  1Q 2021
  Příjmy
  15 124 mil. USD
  14 010 mil. USD
  Provozní zisk
  1 662 mil. USD
  1 705 mil. USD
  1 359 mil. USD
  1 463 mil. USD

  • Tržby vzrostly o 8,0 % díky 9,5% nárůstu tržeb na zásilku.
  • Provozní marže dosáhla 11,0 %; upravená provozní marže činila 11,3 %.


  Mezinárodní přeprava

  1Q 2022
  Upravené
  1Q 2022
  1Q 2021
  Upravené
  1Q 2021
  Příjmy
  4 876 mil. USD
  4 607 mil. USD
  Provozní zisk
  1 116 mil. USD
  1 120 mil. USD
  1 085 mil. USD
  1 091 mil. USD

  • Tržby vzrostly o 5,8 % díky 10,5% nárůstu tržeb na zásilku.
  • Provozní marže činila 22,9 %; upravená provozní marže byla 23,0 %.


  Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava1
  1Q 2022
  Upravené
  1Q 2022
  1Q 2021
  Upravené
  1Q 2021
  Příjmy
  4 378 mil. USD
  4 291 mil. USD
  Provozní zisk
  473 mil. USD
  481 mil. USD
  321 mil. USD
  395 mil. USD

  1 Zahrnuje provozní segmenty, které nesplňují kritéria vykazovaného segmentu podle účetních standardů ASC Topic 280 - Vykazování podle segmentů.

  • Tržby vzrostly o 2,0 % v čele se segmentem Spedice (Forwarding), která vzrostla o 517 mil. USD, tj. o 25 %.
  • Provozní marže činila 10,8 %; upravená provozní marže byla 11,0 %.


  Výhled na rok 2022
  Společnost UPS poskytuje výhled na základě upravených výsledků (bez ohledu na účetní zásady GAAP), protože není možné předvídat nebo poskytnout odsouhlasený odhad dopadu budoucích úprav penzijního připojištění nebo jiných neočekávaných událostí, které by byly zahrnuty do vykazovaných (GAAP) výsledků a mohly by být významné.

  Společnost UPS potvrzuje své finanční cíle pro celý rok 2022:
  • Konsolidované tržby ve výši přibližně 102 mld. USD.
  • Konsolidovaná upravená provozní marže přibližně 13,7 %.
  • Upravená návratnost investovaného kapitálu nad 30 %.
  • Kapitálové výdaje ve výši 5,4 % příjmů, tj. přibližně 5,5 mld. USD.
  • Výplaty dividend, které podléhají schválení představenstvem, ve výši přibližně 5,2 mld. USD.

  A konečně, společnost UPS oznamuje, že plánuje zdvojnásobit objem zpětného odkupu akcií pro rok 2022, čímž se její cíl pro tento rok zvýší na 2 mld. USD.

  * "Upravené" částky a návratnost investovaného kapitálu (ROIC) jsou finanční ukazatele, které nejsou v souladu s účetními zásadami GAAP. Pojednání o finančních ukazatelích jiných než GAAP, včetně sladění s nejblíže odpovídajícím ukazatelem GAAP, naleznete v příloze této zprávy.


  # # #

  Společnost UPS

  Společnost UPS (NYSE:UPS) je jedna z největších přepravních firem na světě, s příjmy ve výši 97,3 mld. USD (2021). Zákazníkům nabízí širokou škálu integrovaných logistických řešení ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Cílem společnosti je “Posouvat svět kupředu doručováním toho, na čem záleží". S přispěním svých 534 tisíc zaměstnanců UPS důsledně prosazuje jednoduchou firemní strategii: Se zákazníkem na prvním místě, vedená lidmi, poháněná inovacemi. UPS se zavázala snížit svůj dopad na životní prostředí a podporovat komunity na celém světě. Společnost zaujímá také pevný a nekompromisní postoj k podpoře diverzity, rovnosti a začleňování. Více Informací o společnosti naleznete na ups.com, about.ups.com a investors.ups.com.

Kontakt: