Vydáno: 21.9.2001
CME

Arbitrážní nálezy zveřejněny se souhlasem ČR a CME

  Londýn/Praha 21. září 2001 – Společnost CME dnes s výslovným souhlasem příslušných českých orgánů zveřejnila úplné znění nálezů londýnského a stockholmského arbitrážního tribunálu ve sporech s Českou republikou v souvislosti s porušením dohod o vzájemné ochraně investic mezi ČR a USA a mezi ČR a Nizozemskem. Oba nálezy jsou přístupné v elektronické podobě jak česky, tak anglicky na internetové adrese http://www.cnts.cz/ včetně PDF souborů ke stažení. Ze zveřejněných textů vyplývá, že oba arbitrážní tribunály dospěly k závěru, že Česká republika porušila uzavřené bilaterální dohody. Narozdíl od stockholmské arbitráže, která rozhodla, že CME má obdržet přiměřenou tržní hodnotu investice CME do ČNTS, londýnská arbitráž žádnou kompenzaci Ronaldu Lauderovi nepřiznala.

  „Každý český občan by měl vědět, kdo a jak poškodil dobré jméno České republiky,“ prohlásil Fred T. Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel společnosti CME. „Vážím si českých úřadů, že v otázce zveřejnění vykročily správným směrem.“

  S ohledem na závěry rozhodnutí stockholmské arbitráže požádali již v pondělí právní zástupci CME arbitrážní tribunál o určení výše kompenzace, kterou bude muset Česká republika společnosti CME zaplatit. Obecně se očekává, že rozhodnutí by mohlo být vydáno v průběhu několika měsíců.

  „Společnost CME má i nadále zájem vysílat v České republice. Máme však pocit, že zde nejsme vítáni. Pokud je tomu skutečně tak, pak by CME nezbývalo nic jiného, než se domáhat hotovostní úhrady ve výši odpovídající přiměřené tržní hodnotě investice CME do ČNTS,“ dodal Klinkhammer.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602/222 128
  Fax: 02/2421 1620
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon public_cz.doc