Vydáno: 16.11.2012
Karlovarské minerální vody

Stallburg: Ve výběrovém řízení firmy pro rekonstrukci rozhodnuto

    Praha 16. listopadu 2012 – Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) oznámila ukončení několikakolového výběrového řízení na generálního zhotovitele rekonstrukce objektu Stallburg. Ten je jednou z historických budov ve vlastnictví firmy. Po rekonstrukci vznikne v objektu 8 nových bytů a bude tak zachována jeho původní náplň. Stavební povolení vydané stavebním odborem Obecního úřadu v Kyselce nabylo právní moci 1. listopadu 2012.

    „Výběrové řízení bylo realizováno v rekordně krátké době,“ informoval Michal Donath, mediální zástupce KMV. Výběrového řízení se zúčastnilo celkem 6 stavebních firem se zkušenostmi s obnovou památkově chráněných objektů, a které byly schopny předložit pozitivní reference. Jedním z kritérií, které rozhodlo o úspěchu společnosti BAU – STAV byla také skutečnost, že se jedná o karlovarskou firmu a udělením zakázky tak KMV podpoří jak podnikatele, tak zaměstnanost v Karlovarském kraji. Z předložených nabídek byla ta společnosti BAU – STAV vybrána jako nejvhodnější.

    Aktuálně byla uzavřena smlouva o dílo a v průběhu příštího týdne budou zahájeny první práce na rekonstrukci objektu Stallburg v Kyselce. KMV předpokládají, že nebude překročena původně předpokládaná cena ve výši 30 mil. Kč.

    V současné době finišují práce na stabilizaci a zajištění svahu za objektem Stallburg. Ač probíhají v obtížných podmínkách, budou dokončeny dle harmonogramu. Společnost PRAGOSTAV, která je realizuje, ukončí práce na přelomu listopadu a prosince a staveniště bude předáno plně do kompetence firmy BAU – STAV. Náklad na sanaci svahu ve vlastnictví České republiky dosáhne výše 3 mil. Kč.

Kontakt: