Vydáno: 9.5.2002
CME

Železného majetkové převody zřejmě účelové

  Praha 9. května 2002 – Městský soud v Praze vydal předběžné opatření, kterým zakázal společnosti ABC nakládat s celkem 1352 akciemi ve společnostech Thunovská, Sibeliova, Piaristé, Dlouhá třída a Anser Aureus. Cílem předběžného opatření je zajistit ochranu nároku společnosti CME vůči Vladimíru Železnému. Městský soud v Praze vydal předběžné opatření poté, co se ztotožnil s názorem společnosti CME, že Železný a jeho bývala žena provedli řadu majetkových převodů na společnosti, které ovládají Železného právníci a další spřízněné osoby. Zřejmým cílem těchto převodů byla snaha „znepřístupnit“ majetek Železných v obavách z nálezu Amsterdamského arbitrážního tribunálu.

  V související žalobě požaduje společnost CME, aby byly dřívější smlouvy o převodu cenných papírů mezi společností Tanzberg Mikulov a dalšími společnostmi prohlášeny za neúčinné. Soud vzal při posuzování návrhu v potaz skutečnost, že společnost Tanzberg Mikulov již dříve figurovala v podezřelých převodech Železného majetku. Tyto převody byly přitom evidentně prováděny za účelem znemožnit společnosti CME uplatnit její nárok na vypořádání Železného dluhu.

  Soud uznal za prokázané, že společnost CME má proti Železnému vykonatelnou pohledávku. Dále dospěl k názoru, že převody majetku byly provedeny s úmyslem minimalizovat šance společnosti CME na uspokojení její pohledávky vůči Železnému z prodeje jeho majetku. Společnost CME před soudem doložila převody majetku i následné převody obchodních podílů a tím prokázala, že existuje reálné nebezpečí dalších převodů. Městský soud v Praze dále dospěl k závěru, že vždy existoval těsný vztah mezi ovládajícími a ovládanými společnostmi na straně jedné a Vladimírem Železným coby dlužníkem CME na straně druhé. Podle soudu byly všechny převody majetku provedeny s úmyslem skrýt Železného majetek tak, aby bylo vymáhání Železného dluhu společností CME maximálně ztíženo.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon abc_stop_cz.doc