Vydáno: 4.2.2021
UPS

Finanční výsledky UPS za 4Q 2020

  UPS OZNÁMILA VÝSLEDKY ZA 4Q 2020

  • Konsolidované příjmy vzrostly o 21,0 % na 24,9 mld. USD; Růst byl zaznamenán napříč všemi segmenty
  • Konsolidovaný provozní zisk vzrostl o téměř 1,6 % na 2,2 mld. USD, což je nárůst o 26,0 % na upraveném* základě
  • Zředěný zisk na akcii (EPS) dosáhl výše 3,75 USD, upravený zředěný zisk na akcii 2,66 USD, což představuje nárůst o 26,1 %
  • Celoroční příjmy a upravený zředěný zisk na akcii byly vůbec nejvyšší v historii společnosti

  ATLANTA, 2. února 2021 - Společnost UPS (NYSE: UPS) dnes oznámila konsolidované příjmy za 4. kvartál 2020 ve výši 24,9 mld. USD, což představuje 21,0% nárůst oproti stejnému období loňského roku. Konsolidovaný průměrný denní objem přepravy se meziročně zvýšil o 10,6 %. Provozní zisk dosáhl výše 2,2 mld. USD, což je 1,6% nárůst ve srovnání s loňským 4. kvartálem, respektive 26,0% nárůst po očištění. Čistá ztráta za sledované čtvrtletí činila 3,3 mld. USD, upravený čistý příjem činil 2,3 mld. USD, což je o 26,4 % více oproti stejnému období loňského roku.

  Ve 4. kvartálu vykázala firma ztrátu na akcii 3,75 USD ve srovnání se zředěnou ztrátou na akcii ve výši 0,12 USD ve 4. kvartálu 2019. Upravený zředěný zisk na akcii (EPS) se zvýšil o 26,1 % na 2,66 USD, ve srovnání s 2,11 USD za stejné období loňského roku.

  Výsledky podle účetních zásad GAAP ve 4. kvartálu 2020 zahrnují celkový náklad ve výši 5,6 mld. USD, respektive 6,38 USD na zředěnou akcii, který zahrnuje bezhotovostní důchodové poplatky po zdanění při tržním přecenění (MTM) ve výši 4,9 mld. USD, transformační náklady po zdanění ve výši 114 milionů USD a náklady za ztráty ve výši 545 milionů USD po zdanění související s rozhodnutím firmy prodat UPS Freight. Výsledky GAAP za 4. kvartál 2019 zahrnovaly celkovou částku 1,9 mld. USD, respektive 2,23 USD na zředěnou akcii, která se skládá z bezhotovostního poplatku po zdanění při tržním přecenění ve výši 1,8 mld. USD, poplatku za transformaci po zdanění ve výši 39 milionů USD a zákonného rezervního poplatku po zdanění na domácím trhu v USA ve výši 91 milionů USD.

  „Naše finanční výsledky v posledním kvartálu loňského roku předčily očekávání a děkuji všem zaměstnancům UPS za mimořádné úsilí při poskytování špičkových služeb během vánoční sezóny,“ uvedla Carol Tomé, výkonná ředitelka UPS. „Ráda bych také poděkovala našim zákazníkům, kteří s námi spolupracovali během celého náročného roku. Po uplynulém roce 2020 vyhlížíme ten nový s optimismem. Během čtvrtého čtvrtletí jsme začali přepravovat vakcíny na COVID-19 a jsme připraveni dodávat naději a zdraví lidem po celém světě.“


  Domácí trh v USA

  4Q 2020
  Upravené
  4Q 2020
  4Q 2019
  Upravené
  4Q 2019
  Příjmy
  15 744 mil. USD
  13 408 mil. USD
  Provozní zisk
  1 247 mil. USD
  1 379 mil. USD
  1 074 mil. USD
  1 207 mil. USD

  • Příjmy vzrostly o 17,4 % především díky růstu přepravy pro malé a střední podniky.
  • Příjmy na zásilku se zvýšily o 7,8 %, především díky nárůstu pozemní přepravy na rezidenční adresy.
  • Provozní marže dosáhla 7,9 %; upravená provozní marže pak 8,8 %.

  * „Upravené“ položky jsou zpracovány bez ohledu na účetní zásady GAAP. Viz příloha tiskové zprávy pro diskusi o finančních metrikách, jiných než podle zásad GAAP, zahrnující sladění, která se snaží uvedeným zásadám co nejvíce přiblížit.


  Mezinárodní přeprava

  4Q 2020
  Upravené
  4Q 2020
  4Q 2019
  Upravené
  4Q 2019
  Příjmy
  4 770 mil. USD
  3 762 mil. USD
  Provozní zisk
  1 148 mil. USD
  1 160 mil. USD
  799 mil. USD
  809 mil. USD

  • Průměrný denní objem přepravy vzrostl o 21,9 % při růstu exportu ve všech regionech.
  • Příjmy vzrostly o 26,8 %, zejména díky Asii a Evropě.
  • Provozní marže dosáhla výše 24,1 %; upravená provozní marže byla 24,3 %.


  Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava

  4Q 2020
  Upravené
  4Q 2020
  4Q 2019
  Upravené
  4Q 2019
  Příjmy
  4 382 mil. USD
  3 398 mil. USD
  Provozní zisk/(ztráta)
  -228 mil. USD
  331 mil. USD
  260 mil. USD
  262 mil. USD

  • Příjmy vzrostly o 29,0 %, provázené silnou tržní poptávkou téměř u všech podniků včetně nákladní přepravy z Asie a UPS Healthcare.
  • Provozní marže byla -5,2 %; upravená provozní marže dosáhla 7,6 %.


  Konsolidované výsledky za celý rok 2020

  • Tržby vzrostly o 14,2 % na 84,6 mld. USD.
  • Provozní zisk dosáhl výše 7,8 mld. USD; upravený provozní zisk byl 8,7 mld. USD, což představuje nárůst o 7,0 %.
  • Zředěný zisk na akcii (EPS) dosáhl výše 1,64 USD; upravený zředěný zisk na akcii byl 8,23 USD.
  • Kapitálové výdaje činily 5,4 mld. USD, respektive 5,6 mld. USD na upraveném základě.
  • Roční volné peněžní toky dosáhly 5,1 mld. USD, které zahrnovaly 3,1 mld. USD na penzijních příspěvcích.
  • Vyplacené dividendy dosáhly 3,6 mld. USD, což představuje 5,2% nárůst na akcii oproti předchozímu roku.


  Výhled

  Vzhledem k pokračující ekonomické nejistotě v důsledku globální pandemie společnost neuvádí výhled ohledně příjmů ani zředěného zisku na akcii. Poskytuje celoroční výhled na alokaci kapitálu.


  Kapitálová alokace v roce 2021

  • Investiční výdaje jsou plánovány v objemu přibližně 4,0 mld. USD.
  • Podle očekávání dividendy porostou, podléhá souhlasu představenstva.
  • Splatné dlouhodobé půjčky ve výši 2,5 mld. USD budou uhrazeny v okamžiku jejich splatnosti.
  • Očekávaná skutečná daňová sazba bude přibližně 23,5 %.
  • Společnost v roce 2021 neplánuje odkup akcií ani přístup na dluhového kapitálové trhy.


  Společnost UPS

  Společnost UPS (NYSE:UPS) je jedna z největších přepravních firem na světě, s příjmy ve výši 84,6 mld. USD (2020). Nabízí širokou škálu integrovaných logistických řešení zákazníkům ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Přes 540 tisíc zaměstnanců UPS důsledně prosazuje jednoduchou firemní strategii: Se zákazníkem na prvním místě, vedená lidmi, poháněná inovacemi. UPS se zavázala snížit svůj dopad na životní prostředí a podporovat komunity na celém světě. Společnost UPS také zaujímá pevný a nekompromisní postoj k podpoře rozmanitosti, rovnosti a začleňování. Informace o společnosti naleznete na ups.com, podrobnější informace jsou k dispozici na pressroom.ups.com a investors.ups.com.


  # # #


Kontakt: