Vydáno: 29.3.2006
Spiralis

Profesionalizace neziskovek

    Praha 29. března 2006 – Magistrát hl. města Prahy a občanské sdružení Spiralis dnes podepsaly dohodu o realizaci projektu Rozvoje personálního managementu v neziskových organizacích v Praze. Projekt finančně podporuje kromě pražského Magistrátu také Evropský sociální fond EU a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Dvouletý projekt má představit řízení lidských zdrojů jako základní manažerskou dovednost. Má zlepšit péči o zaměstnance neziskového sektoru, zajistit jejich profesní rozvoj a zásadně snížit fluktuaci. Jeho hlavním cílem je vytvořit metodiku personálního managementu pro neziskové organizace a zvýšit kvalifikaci lektorů a konzultantů specializovaných na tento sektor, ve kterém v Praze působí na
    13 000 subjektů.


    „V neziskových organizacích je velmi často zanedbávána péče o zaměstnance a rozvoj lidských zdrojů,“ uvedla Marcela Bergerová, ředitelka občanského sdružení Spiralis. „A to i přesto, že v nadacích, obecně prospěšných společnostech, občanských sdruženích a církvích jsou zaměstnány desítky tisíc lidí.“ Dotazníkovým průzkumem bylo zjištěno, že mnohde chybí jakýkoliv systém personálního vedení, neexistují plány na zapracování a odborný růst nových zaměstnanců a pracovníci jsou zřídkakdy přijímáni na základě výběrového řízení. „A přitom kvalitní služby veřejnosti může poskytovat pouze kvalifikovaný, motivovaný a cíleně vzdělávaný personál neziskovek,“ dodala Bergerová.

    Občanské sdružení Spiralis poskytuje služby neziskovým organizacím v oblasti komunikace s veřejností již od roku 1999. Pomáhá v propagaci jejich aktivit a přispívá k upevnění postavení neziskových organizací v moderní společnosti.

Kontakt: