Vydáno: 21.4.2008
Ineko

Odborná a etická úroveň novinárov, hlavný problém slovenskej žurnalistiky?

  Bratislava/Praha 21. apríla 2008 – Blog Slovak Press Watch (SPW) a agentúra
  Donath-Burson-Marsteller (DBM) dnes zverejnili výsledky prieskumu mapujúceho názory žurnalistov na vybrané problémy slovenského mediálneho prostredia. Prieskum sa uskutočnil v období od 6. do 23. januára 2008 pomocou internetového dotazníka. Dotazníky vyplnilo 165 respondentov zo 475 oslovených novinárov, čo predstavuje približne 35-percentný ohlas.

  „Hlavným cieľom projektu je kvalifikovaná a otvorená diskusia s novinármi a konsenzus ohľadne spoločenských noriem pre médiá,“ hovorí Gabriel Šipoš z inštitútu INEKO, editor blogu SPW. „Práve transparentnosť a rešpektovanie noriem sú zárukou dôveryhodnosti médií a novinárov v nich. A čím dôveryhodnejšie budú médiá, tým vyššia bude aj kvalita demokracie u nás,“ dodal Šipoš. Otázky prieskumu sa týkali najmä faktorov vplývajúcich negatívne na úroveň žurnalistiky, pravidiel regulujúcich prijateľnosť darov, vplyvu na jednotlivých novinárov a správania firiem a PR agentúr voči novinárom.

  Najčastejšie označovaným faktorom, ktorý na slovenskú žurnalistiku vplýva negatívne, je podľa respondentov nízka odborná a etická úroveň novinárov. Tretina respondentov uviedla, že jasné pravidlá, ako pristupovať k darom či ponukám zo strany firiem alebo PR agentúr v rámci ich redakcie „určite existujú“, ďalšia tretina uviedla, že „skôr existujú“. Názor na prijateľnosť darov nie je jednotný; 42 percent je za každých okolností proti, naopak 8 percent je vždy za. Zhruba polovica sa rozhoduje najmä v závislosti od hodnoty daru (čím drahší, tým menej akceptovateľný) a od okolností darovania. Väčšina respondentov uviedla, že prijatie daru ovplyvňuje v práci len málo novinárov. S darom v nejakej forme sa pritom za posledný rok stretli tri štvrtiny respondentov.

  Pokiaľ ide o správanie aktérov mediálneho trhu, PR agentúry strácajú body za obťažovanie, dotieravosť, snahu o zásah do mediálnych výstupov a skresľovanie faktov. Zo strany firiem najviac prekáža rôznorodá snaha o získanie si novinára, tlak cez inzerciu a rôzne formy manipulácie. Vo vlastných radoch prekáža nedostatok profesionality, vedomé skresľovanie informácií, porušovanie práva na súkromie a prijímanie pozorností.

  Do prieskumu boli pozvaní redaktori a reportéri tlačených a elektronických médií, ktorých čítanosť/počúvanosť a sledovanosť pravidelne monitoruje a uverejňuje server medialne.etrend.sk. Oslovení boli takisto redaktori spravodajských agentúr TASR a Sita, server aktualne.sk a regionálne médiá združené vo vydavateľstve Petit Press. Výsledná správa z prieskumu je k dispozícii na internetovej stránke http://spw.blog.sme.sk/ a www.dbm.sk, kde sa nachádzajú aj ďalšie informácie o autoroch.

Kontakt: