Vydáno: 19.5.2002
CME

CME vs. CET 21: 99:1

  Praha 19. května 2002 – Česká nezávislá televizní společnost (ČNTS) obdržela notářské zápisy z valné hromady ČNTS, která se konala dne 24. 4. 2002 na žádost společnosti CET 21. Podle tvrzení jejího jednatele Vladimíra Železného na ní došlo k nahrazení jednatelů jmenovaných CME, jednatelem navrženým společností CET 21. Přitom CME vlastní v ČNTS 99% obchodní podíl, zatímco CET 21 vlastní v ČNTS podíl pouze ve výši jednoho procenta. Oba notářské zápisy jednoznačně potvrzují, že většinový vlastník ČNTS, společnost CME, na valné hromadě řádně hlasoval a zamítl všechny „zásadní“ návrhy předložené společností CET 21.

  „Z notářských zápisů je zřejmé, že Železného tvrzení o průběhu valné hromady neodpovídala pravdě,“ prohlásil Jan Vávra, generální ředitel ČNTS. Podle Vávry měly virtuální změny v ČNTS bombasticky ohlášené Železným jen jedinou vadu na kráse, vůbec se totiž nestaly. Totéž platí o jeho tvrzení o údajném zásadním vlivu výsledků valné hromady na již rozhodnutou arbitráž mezi CME a Českou republikou ve Stockholmu. „Zcela zřejmě jde o další blamáž Železného a jeho právního týmu. Otázkou zůstává, zda se teď pokusí tímto nesmyslem obtěžovat české soudy. CME k tomu rozhodně důvod nemá,“ vysvětlil Vávra.

  Společnost CET 21 se na valné hromadě pokusila prostřednictvím svého zástupce Ondřeje Kuchaře z advokátní kanceláře Rozehnal a partneři odvolat dosavadní jednatele ČNTS Jana Vávru, Milana Cimirota a Martina Radvana. Dále navrhla také změnu obsahu společenské smlouvy ČNTS a jmenování nového jednatele Jana Kynčla. Ten je mimo jiné i členem dozorčí rady společnosti MEF Media a jednatelem První české virtuální s.r.o. Všechny tyto návrhy byly podle notářských zápisů hlasováním CME řádně zamítnuty poměrem hlasů 99:1.

  Společnost CME svůj nepeněžitý vklad do základního kapitálu ČNTS řádně splatila a je tedy právoplatným vlastníkem 99% obchodního podílu v ČNTS. Tyto skutečnosti byly řádně osvědčeny již před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, které nabylo právní moci již v srpnu 1995. Marný pokus společnosti CET 21 ujmout se rozhodování v ČNTS s odkazem na údajně nesplacený vklad CME do základního kapitálu je o to absurdnější, že je to naopak společnost CET 21, jejíž výše splacení vkladu není, na rozdíl od CME, vůbec v obchodním rejstříku zapsána. Navíc společnost CET 21 uplatnila podobné argumenty již v pokusu o likvidaci ČNTS. Likvidační žalobu společnosti CET 21 zamítl Vrchní soud v Praze v září 2001 jako nemorální.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon Notarsky_zapis_cz.doc