Vydáno: 1.7.2019
Kapsch

Nejvyšší správní soud odmítl kasační stížnost CzechToll/SkyTol

    Brno/Praha 1. července 2019 – Nejvyšší správní soud (NSS) v Brně včerejším rozhodnutím třetího senátu NSS odmítl kasační stížnost konsorcia CzechToll/SkyToll ve věci rozsudku Krajského soudu (KS) v Brně, který na základě žaloby společnosti Kapsch vedl ke zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodným důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti byla skutečnost, že stěžovatelé nebyli účastníky řízení před Krajským soudem a že tak rozsudkem KS nemohla být přímo dotčena jejich veřejná subjektivní práva.


    Stejný senát rovněž rozhodl o nepřiznání odkladného účinku kasačním stížnostem Ministerstva dopravy a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s tím, že hrozba existence dvou odlišných správních rozhodnutí v téže věci není sama o sobě důvodem pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.


    KS v Brně bude rozhodovat o druhé žalobě rakouské společnosti Kapsch, jíž se snaží zvrátit výsledek loňského tendru. Česká republika je totiž 100% vlastníkem původního mýtného systému již 13 let a může jej bez jakéhokoliv omezení provozovat bez dodatečných investic dalších nejméně 10 let. Podle Karla Feixe, generálního ředitele společnosti Kapsch, by náklady na jeho další provoz činily 890 milionů Kč ročně. Stát by tak mohl ušetřit celkem nejméně 2 miliardy Kč ve srovnání s náklady na provoz systémů CzechToll/Skytoll.

    „Ať již soudy rozhodnou jakkoliv, v žádném případě nehrozí, že by mýto původním systémem v plném vlastnictví státu nemohlo být dále vybíráno. Opačná tvrzení považuji jen za šíření poplašné zprávy. Za skutečnost, že státní úředníci vědomě nepostupují s péčí řádného hospodáře u tak rozsáhlé zakázky, jakou mýto je, by někdo rozhodně měl nést odpovědnost. A společnost Kapsch to není,“ uzavřel Feix.

Kontakt: