Vydáno: 24.10.2019
UPS

Finanční výsledky UPS za 3Q 2019

  UPS ZVEŘEJNILA VÝSLEDKY ZA 3. KVARTÁL 2019
  Provozní zisk vzrostl o více než 20 % s nárůstem marže ve všech segmentech

  • Zisk na akcii ve 3. kvartálu ve výši 2,01 USD vzrostl o více než 16 %, upravený zisk na akcii o 13,7 % na 2,07 USD
  • Denní objemy na domácím trhu v USA narostly o více než 9 %; objemy přepravy u služby doručení letecky do druhého dne (Next Day Air) zaznamenaly prudký nárůst téměř 24 %
  • Provozní zisk v USA se zvýšil o více než 28 %; na upraveném základě téměř o 26 %
  • Poměr provozního zisku k příjmům na domácím trhu v USA se zlepšil díky nižším nákladům na jednotku
  • Provozní zisk v segmentu Mezinárodní přepravy vzrostl o 24,4 %; upravený na 20,3 %
  • Provozní marže divize Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava dosáhla výše 7,3 %; upravená marže pak 7,6 %
  • Společnost UPS znovu potvrdila výši upraveného zisku na akcii a zvýšila upravený cíl pro volný finanční tok na hodnotu přes 4 mld. USD


  ATLANTA – 22. října 2019 – Společnost UPS (NYSE:UPS) dnes oznámila upravené finanční výsledky za třetí kvartál 2019 ve výši 2,07 USD na akcii, což představuje 13,7% nárůst oproti stejnému období loňského roku. Společnost zaznamenala silný nárůst provozního zisku o více než 20 %, díky posilování na domácím trhu v USA i v segmentu Mezinárodní přepravy. Meziroční navýšení objemu ve všech přepravních službách na domácím trhu v USA bylo mimořádné.

  „Výsledky odrážejí významný rozvoj našich transformačních iniciativ a naši schopnost růstu a zvyšování efektivity v dynamickém ekonomickém prostředí,“ uvedl David Abney, předseda představenstva a generální ředitel UPS. „Jak jsme nedávno uvedli, budeme se i nadále zaměřovat na uzavírání nových partnerství a vytváření inovativních řešení k posílení růstu na nejzajímavějších segmentech trhu.“

  Strategické náklady na transformaci nejsou v upravených výsledcích zahrnuty. Upravené výsledky za 3. kvartál 2019 nezahrnují transformační náklad ve výši 63 mil. USD před zdaněním, resp. 0,06 USD rozředěných na akcii po zdanění. Upravené výsledky za 3. kvartál 2018 nezahrnovaly transformační náklad ve výši 97 mil. USD před zdaněním, resp. 0,09 USD na akcii po zdanění.

  Konsolidované výsledky
  3Q 2019
  Upravené
  3Q 2019
  3Q 2018
  Upravené
  3Q 2018
  Příjmy
  18 318 mil. USD
  17 444 mil. USD
  Čisté příjmy
  1 750 mil. USD
  1 797 mil. USD
  1 508 mil. USD
  1 581 mil. USD
  Upravený zisk na akcii
  2,01 USD
  2,07 USD
  1,73 USD
  1,82 USD

  * „Upravené“ položky uvedené v tiskové zprávě jsou zpracovány bez ohledu na účetní zásady GAAP. Viz příloha tiskové zprávy pro diskusi o finančních metrikách, jiných než podle zásad GAAP, zahrnující sladění, která se snaží uvedeným zásadám co nejvíce přiblížit.

  Výsledky za celou společnost ve 3. kvartálu 2019:

  • Konsolidované příjmy vzrostly o 5 % na 18,3 mld. USD díky nárůstu průměrného denního objemu přepravy na domácím trhu v USA.
  • Celkový růst provozního zisku dosáhl více než 23 %, resp. 20,1 % díky domácímu trhu v USA a segmentu Mezinárodní přepravy.
  • Celková provozní marže byla rozšířena o 170 bazických bodů**; upravená provozní marže o 150 bazických bodů.
  • Upravené roční kapitálové výdaje určené na zlepšení sítě činí přibližně 4,5 mld. USD.
  • Objem hotovosti od začátku roku dosáhl objemu 5,7 mld. USD a upravená výše volného peněžního toku vzrostla na 3,3 mld. USD.
  • Dividenda na akcii vzrostla o 5,5 % a společnost od začátku roku odkoupila 7 milionu akcií za přibližně 753 milionů dolarů.


  Přeprava na domácím trhu v USA

  Na domácím trhu v USA vzrostl celkový objem přepravy ve všech službách o více než 9 %. Objem letecké přepravy s doručením do druhého dne (Next Day Air) vzrostl o téměř 24 %, letecká přeprava Deferred Air vzrostla o více než 17 % a objem pozemní přepravy vzrostl o téměř 7 %. Nárůst proběhl jak u velkoobchodní (B2B), tak maloobchodní (B2C) přepravy, především v sektorech maloobchodu, zdravotnictví a moderních technologií.

  „Investice do nových logistických center a automatizace naší sítě ruku v ruce s důslednou realizací firemní strategie přinášejí příznivé výsledky včetně pozitivního poměru zisku k příjmům,“ uvedl Abney. „Pozorujeme významný bezprostřední pozitivní vliv na výši příjmů i ziskovost na domácím trhu v USA a tento trend pokračuje i do budoucna.“

  3Q 2019
  Upravené
  3Q 2019
  3Q 2018
  Upravené
  3Q 2018
  Příjmy
  11 455 mil. USD
  10 437 mil. USD
  Provozní zisk
  1 216 mil. USD
  1 242 mil. USD
  949 mil. USD
  988 mil. USD

  • Nárůst příjmů o více než 1 mld. USD, což představuje téměř 10% nárůst.
  • Provozní zisk se zvýšil o 28,1 % a téměř o 26 % na upraveném základu.
  • Provozní marže dosáhla výše 10,6 %, upravená provozní marže se zvýšila o 130 bazických bodů.
  • Jednotkové náklady byly sníženy o 2,7 %, resp. o 2,5 % na upraveném základě, a přispěly tak k pozitivnímu poměru provozního zisku k příjmům.


  Mezinárodní přeprava

  Segment Mezinárodní přepravy vykázal silný provozní zisk a rozšířil provozní marži. Za výsledky společnosti v uplynulém čtvrtletí stojí řada položek, mezi ně patří zejména přísná kontrola nákladů, poskytování kvalitních služeb a cílený domácí a vývozní růst.

  3Q 2019
  Upravené
  3Q 2019
  3Q 2018
  Upravené
  3Q 2018
  Příjmy
  3 494 mil. USD
  3 478 mil. USD
  Provozní zisk
  667 mil. USD
  693 mil. USD
  536 mil. USD
  576 mil. USD

  • Mezinárodní přeprava zaznamenala nárůst objemu vývozu na obchodních trasách v rámci Evropy a prakticky na všech obchodních trasách v Asii s výjimkou trasy Asie - USA.
  • Celkové příjmy na zásilku klesly o necelé 1 %, po měnových úpravách však vzrostly o 2,3 %.
  • Provozní zisk vzrostl o více než 24 %, resp. 20,3 % na upravené bázi.
  • Provozní marže, která byla tahounem odvětví, zůstala silná, a to 19,1 %; upravená provozní marže byla rozšířena o 320 bazických bodů **.

  ** Jeden bazický bod je ekvivalent jedné setiny procentního bodu.


  Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava

  Za výsledky segmentu Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava stojí zákazníci z řad malých a středních firem, kteří generují kvalitnější výnosy, a dále pak opatření v oblasti řízení nákladů v celé síti.

  3Q 2019
  Upravené
  3Q 2019
  3Q 2018
  Upravené
  3Q 2018
  Příjmy
  3 369 mil. USD
  3,529 mil. USD
  Provozní zisk
  245 mil. USD
  256 mil. USD
  242 mil. USD
  $260 mil. USD

  • Provozní marže vzrostla na 7,3 %, resp. na 7,6 % na upraveném základě.
  • Příjmy z logistiky vzrostly o více než 7 % díky růstu ve zdravotnictví, maloobchodu a výrobě.
  • Nákladní přeprava (UPS Freight) dosáhla nárůstu tržeb na LTL (Less Then Truckload) o téměř 4 %, a to díky zaměření na malé a střední firmy.
  • Jednotka Spedice (Forward) upravila náklady a částečně kompenzovala negativní dopad obchodních nejistot na příjmy.


  Výhled

  Společnost UPS poskytuje výhled na upravené bázi (neodpovídající účetním zásadám GAAP), není totiž možné předpovědět či odhadnout vliv budoucího tržního nacenění penzijních položek a dalších neočekávaných událostí. Ty jsou zahrnuty ve vykazovaných výsledcích podle GAAP a mohou být významné.

  „Společnost UPS dosáhla ve třetím čtvrtletí dobrých výsledků,“ uvedl Brian Newman, finanční ředitel společnosti UPS. „Naše transformační iniciativy se pozitivně odráží v našich výsledcích. Neustále zlepšujeme efektivitu sítě a přicházíme s novými logistickými řešeními, které otevírají nové příležitosti pro budoucí růst.“

  • UPS znovu potvrdila celoroční upravený zředěný zisk v rozmezí 7,45 až 7,75 USD.
  • Výhled nepředpokládá žádné další zhoršení, pokud jde o nejistotu světového obchodu nebo slabý trh USA.
  • Upravený volný peněžní tok pro tento rok podle očekávání přesáhne 4,0 mld. USD.
  • Kapitálové investice budou v letech 2019 a 2020 každoročně sníženy o zhruba 500 milionů USD. Cíle související s automatizací sítě a další transformační cíle zůstávají nezměněny.
  • Skutečná sazba daně za celý rok 2019 se podle odhadu bude pohybovat mezi 22 až 23 %.
  • Transformační poplatky nejsou zahrnuty v upraveném výhledu.

  ** Jeden bazický bod je ekvivalent jedné setiny procentního bodu.


  Společnost UPS

  UPS (NYSE:UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. UPS své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Společnost UPS byla časopisem Newsweek označena za nejvíce zákaznicky orientovanou americkou firmu (America’s Best Customer Service) v oblasti zasilatelství a distribuce; podle časopisu Forbes je firma Nejhodnotnější značkou v dopravě (Most Valuable Brand in Transportation); UPS je vysoce ceněna i podle dalších prestižních hodnocení – v oblasti sociální odpovědnosti podle žebříčku JUST 100, indexu Dow Jones Sustainability World a kvocientu Harris Poll Reputation. Informace o společnosti naleznete na ups.com nebo pressroom.ups.com a korporátní blog na ups.com/longitudes. Firemní online newsletter UPS Horizons zaměřený na trvalou udržitelnost je na ups.com/sustainabilitynewsletter. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici také prostřednictvím Twitteru na @UPS_News, poslat zásilku je možné přes ups.com/ship.

  # # #

Kontakt: