Vydáno: 29.10.2018
UPS

Zisk na akcii UPS ve 3. kvartálu 2018 vzrostl o více než 20 %

  • Firma za 3. kvartál 2018 vykázala zisk na akcii ve výši 1,73 USD, což představuje navýšení o 20 %, upravený zisk na akcii vzrostl o 26 % na 1,82 USD.
  • Příjmy na domácím trhu v USA vzrostly o 8,1 % díky růstu a akceleraci výnosů.
  • Příjmy na měnově neutrální bázi v mezinárodní přepravě vzrostly o 5 %, přírůstky zaznamenaly všechny regiony.
  • Mezinárodní přeprava v meziročním srovnání byla ovlivněna výkyvy měnových kurzů a cen paliva.
  • Provozní zisk divize Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava se zvýšil o 24 %, upravený provozní zisk poskočil na 33 %.
  • Provozní hotovost za tři kvartály tohoto roku dosáhla 9,4 mld. USD, volný peněžní tok se navýšil na 4,9 mld. USD.
  • Výhled na volný peněžní tok byl navýšen na více než 5 mld. USD a firma opětovně potvrdila upravený zisk na akcii pro rok 2018.

  ATLANTA, 24. října 2018 – Společnost UPS (NYSE:UPS) dnes oznámila růst zředěného zisku na akcii ve třetím kvartálu 2018 o více než 20 % na 1,73 USD, upravený zisk na akcii dosáhl 1,82 USD s 26% nárůstem.

  Upravené výsledky za třetí kvartál 2018 nezahrnují poplatky před zdaněním ve výši 97 mil. USD, respektive 0,09 USD na akcii po zdanění, kvůli transformačním nákladům. Tyto projekty jsou součástí transformačních iniciativ firmy, které cílí na efektivitu napříč společností. Transformace rovněž umožní zlepšení kvality příjmů.

  Konsolidované výsledky
  3Q 2018
  Upravené
  3Q 2018
  3Q 2017
  Příjmy
  17 444 mld. USD
  16 173 mld. USD
  Čisté příjmy
  1 508 mld. USD
  1 581 mld. USD
  1 259 mld. USD
  Upravený zisk na akcii
  1,73 USD
  1,82 USD
  1,44 USD
  Růst zisku na akcii
  20,1 %
  26,4 %
  „Naše obchodní strategie posune UPS na pozici, která zvýší vliv na provozní podmínky, přičemž řada našich aktivit již ke zvýšení výkonnosti přispívá,“ uvedl David Abney, generální ředitel UPS. „Zaznamenali jsme další čtvrtletí s maržemi v čele odvětví a silným peněžním tokem a máme důvěru v nastavený výhled.“

  * Informace o finančních opatřeních, které nepodléhají účetním standardům GAAP, jsou uvedeny v příloze.

  Celkové výsledky společnosti UPS ve 3. kvartálu:
  • Konsolidované příjmy vzrostly o 7,9 % a příjmy na měnově neutrální bázi byly navýšeny o 8,4 %.
  • Průměrný výnos příjmů vzrostl o 4,0 %, se zisky z nacenění u všech produktových kategorií.
  • Meziroční hotovost z operací vzrostla na 9,4 mld. USD.
  • Volný peněžní tok dosáhl v prvních třech kvartálech 4,9 mld. USD.
  • Dividenda na akcii od začátku roku vzrostla o 10 % s více než 3% ročním výnosem.
  • Firma od začátku roku odkoupila 6,6 milionů akcií za přibližně 750 milionů USD.
  • Kapitálové investice a s tím spojené úspory byly realizovány dle očekávání s výdaji od začátku roku ve výši 4,5 mld. USD.
  • Výsledky třetího čtvrtletí profitovaly z několika diskrétních položek včetně daní, které pomohly vyrovnat neplánované výkyvy měnových kurzů a cen paliva.


  Domácí trh v USA

  Příjmy na domácím trhu v USA vykázaly ve srovnání se 3. kvartálem roku 2017 silný nárůst příjmů o 8,1 % na 10,4 mld. USD, především díky velké poptávce po službách UPS a také díky markantnímu růstu výnosů. Segment zaznamenal také průběžné zlepšování výnosnosti, zčásti díky cílenějšímu zaměření se na prorůstové příležitosti v oblasti vyšší kvality zakázek.

  3Q 2018
  Upravené
  3Q 2018
  3Q 2017
  Příjmy
  10 437 mld. USD
  9 651 mld. USD
  Provozní zisk
  949 mld. USD
  988 mld. USD
  1 011 mld. USD

  Segment domácího trhu USA ve 3. kvartálu 2018:
  • Příjmy, objem přepravy a příjem na zakázku se ve čtvrtletí zvyšovaly.
  • Denní objem přepravy stoupl o 3,3 %, hlavně u služeb Next Day Air a pozemní přepravy.
  • Příjem na zakázku se u pozemní přepravy oproti loňsku zvýšil o 5,1 %.
  • Provozní zisk byl snížen o plánované výdaje do penzijního systému a o náklady na průběžné zlepšování distribuční sítě.
  • Upravený provozní zisk nezahrnuje transformační náklady ve výši 39 mil USD.


  Mezinárodní přeprava

  Příjmy v mezinárodní přepravě ve srovnání se stejným obdobím loňského roku rostly ve všech regionech, a to jak vykazované, tak na měnově neutrální bázi. Objem exportu rostl také ve všech regionech a šlo o nárůst téměř o 3% oproti loňskému 19% růstu. Meziroční srovnání je ovlivněno mimořádně silným růstem UPS v Evropě ve 3. kvartálu 2017.

  3Q 2018
  Upravené
  3Q 2018
  3Q 2017
  Příjmy
  3 478 mld. USD
  3 376 mld. USD
  Provozní zisk
  536 mld. USD
  576 mld. USD
  606 mld. USD

  * Informace o finančních opatřeních, které nepodléhají účetním standardům GAAP, jsou uvedeny v příloze.

  Mezinárodní přeprava ve 3. kvartálu 2018:
  • Příjmy se zvýšily o 3 %; na měnově neutrální bázi se příjmy zvýšily o 5 %.
  • Objem exportu v Evropě vzrostl o 4,2 % oproti 25% nárůstu ve 3. kvartálu 2017.
  • Výnos se zvýšil o 3,0 %; výnos na měnově neutrální bázi poskočil na 5,1 % především díky pozornosti věnované správě příjmů a zlepšení nabídky služeb.
  • Provozní zisk zahrnuje nepříznivé vlivy pohybu měnových kurzů a ceny paliva, jakož i jistého ekonomického ochlazení vlivem změn obchodní politiky.
  • Negativní vlivy měnových pohybů dosáhly výše 28 mil. USD, především na rozvojových trzích.
  • Upravený provozní zisk nezahrnuje transformační náklady ve výši 40 mil. USD.


  Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava

  „Výkonnost segmentu Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava byla v tomto čtvrtletí mimořádná, divize vykázala dvouciferný růst jak příjmů, tak i upraveného provozního zisku,“ říká Abney. „Společnost UPS bude i nadále nabízet své služby v oblastech zasilatelství, celního řízení i dodavatelských řetězců, a pomáhat tak zákazníkům s expanzí na nové trhy.“

  3Q 2018
  Upravené
  3Q 2018
  3Q 2017
  Příjmy
  3 529 mld. USD
  3 146 mld. USD
  Provozní zisk
  242 mld. USD
  260 mld. USD
  195 mld. USD

  Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava ve 3. kvartálu 2018:
  • Příjmy se zvýšily o více než 12 % na 3,5 mld. USD díky zacílení obchodního modelu na zákazníky z malých a středních podniků.
  • Oblast zasilatelství se 17% růstem stála v čele všech jednotek díky lepším výnosům v důsledku zlepšení správy příjmů a zacílení na vysoce ziskové produkty.
  • Příjmy v nákladní přepravě se zvýšily o 11 % díky navýšení cen a přepravě těžších zásilek.
  • Provozní marže ve 3. čtvrtletí byla 6,8 %; upravená provozní marže se zvýšila o 120 bazických bodů na 7,4 %.
  • Provozní zisk vzrostl o 24 % na 242 mil. USD, upravený provozní zisk se zvýšil o 33 % na 260 mil. USD.
  • Upravený provozní zisk nezahrnuje transformační náklady ve výši 18 mil. USD.


  Výhled

  Společnost UPS poskytuje výhled na upravené bázi (neodpovídající účetním zásadám GAAP), není totiž možné předpovědět či odhadnout vliv budoucího tržního nacenění penzijních položek a dalších neočekávaných událostí. Ty jsou zahrnuty ve vykazovaných výsledcích podle GAAP a mohou být významné.

  * Informace o finančních opatřeních, které nepodléhají účetním standardům GAAP, jsou uvedeny v příloze.

  „Věříme, že díky zlepšení kvality příjmů a novým, vysoce automatizovaným kapacitám bude vrchol sezony pro naše zákazníky i vlastníky akcií úspěšný,“ uvedl Richard Peretz, finanční ředitel UPS.

  • Společnost UPS očekává celoroční upravený zředěný zisk na akcii pro rok 2018 v rozmezí 7,03 USD až 7,37 USD.
  • Firma v letošním roce navýšila odhad volných peněžních toků na více než 5 mld. USD.
  • Kapitálové výdaje v roce 2018 zůstanou dle očekávání mezi 6,5 mld. USD a 7,0 mld. USD.
  • V souladu s dřívějším oznámením UPS očekává v posledním kvartálu 2018 růst zisku na akcii o 15 %, a to navzdory očekávaným měnovým výkyvům na rozvíjejících se trzích a zkrácení vrcholné sezony o jeden pracovní den.
  • Skutečná daňová sazba by se v posledním čtvrtletí měla pohybovat v rozmezí 23 až 24 %.

  # # #

  Společnost UPS
  UPS (NYSE:UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. UPS své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Adresa internetových stránek společnosti je ups.com®, korporátní blog naleznete na longitudes.ups.com. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici na pressroom.ups.com.

Kontakt: