Vydáno: 7.4.2010
Incheba Praha

Incheba může ihned proinvestovat 300 milionů

    Praha/Bratislava 7. dubna 2010 Akciová společnost Incheba se sídlem v Bratislavě složila 31. března na vázaný účet u ČSOB v Bratislavě ekvivalent 300 milionů korun. Částka je určena k realizaci investic společnosti Incheba Praha na pražském výstavišti v Holešovicích. Prostředky k realizaci zásadních investic v souladu s nájemní smlouvou budou bankou uvolněny, pokud hlavní město Praha prokáže splnění podmínek stanovených nájemní smlouvou. Vinkulace je platná do 21. července 2010. Po tomto datu banka vázaný vklad uvolní k volné dispozici společnosti Incheba.

    „Dohady o serióznosti a solventnosti společnosti Incheba mě unavují,“ prohlásil Alexander Rozin, generální ředitel společnosti Incheba. „Hlavní město Praha mělo dostatek příležitostí, jak nájemní smlouvu naplnit. Namísto toho hledá jen obezličky, jak se ze smlouvy vyvázat, aniž by vzalo v potaz desítky milionů, které již Incheba na výstavišti proinvestovala. Vinkulace je nejbezpečnějším důkazem naší vůle investovat a dostát všem závazkům bez ohledu na to, jak město s naší firmou zachází. Rád veřejnost seznámím s tím, jak se Praha zachová,“ dodal.

    Podle Rozina nemá Incheba potřebu skrývat jakékoliv skutečnosti z nájemního vztahu s hlavním městem Praha, včetně sporných bodů. Proto jsou součástí této tiskové zprávy jak Smlouva mezi Inchebou a ČSOB, Stavební povolení na dostavbu areálu Výstaviště Praha – Víceúčelový výstavní pavilon; a Výzva k plnění povinností z nájemní smlouvy, kterou Magistrátu hlavního města Praha zaslala Incheba Praha.

    Akciová společnost Incheba, respektive její dceřiná společnost Incheba Praha, splnila podle Rozina na rozdíl od majitele areálu své povinnosti nad rámec nájemní smlouvy. Navíc je připravena splnit i veškeré investiční závazky za předpokladu, že hlavní město Praha naplní, k čemu se samo zavázalo. Již dávno totiž mělo na vlastní náklad zbudovat přístupové cesty do areálu tak, aby rozsáhlá investiční akce mohla být, byť se zpožděním, zahájena.

Kontakt: